• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
07 Tháng Ba 2021 7:13:10 CH - Mở cửa
CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR : HOSE)
Cập nhật ngày 05/03/2021
2:51:32 CH
25,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,80%)
Tham chiếu
25,10
Mở cửa
25,00
Cao nhất
25,50
Thấp nhất
24,50
Khối lượng
32.600
KLTB 10 ngày
65.120
Cao nhất 52 tuần
29,50
Thấp nhất 52 tuần
13,30
04/03 SGR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 - HOSE
26/02 SGR: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
01/02 SGR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
28/01 SGR: Giải trình biến động KQKD quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
27/01 SGR: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 26/01/2021 - HOSE
05/01 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Thu - HOSE
31/12 SGR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Bất động sản REE - HOSE
29/12 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP REE - HOSE
24/12 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Tuấn - HOSE
23/12 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Nguyến - HOSE
23/12 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Đình Thành - HOSE
18/12 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP REE - HOSE
09/12 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Nguyến - HOSE
08/12 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Ngọc Mỹ Trang - HOSE
08/12 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Đình Thành - HOSE
08/12 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Tuấn - HOSE
30/11 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Ngọc Mỹ Trang - HOSE
26/11 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Thu - HOSE
24/11 SGR: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
19/11 SGR: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
API  318.700 24,00 7,14%
CKG  905.600 15,25 -0,65%
CRE  653.400 24,50 1,24%
DTI  0 10,00 0,00%
FIR  101.100 25,65 -1,72%
FLC  15.709.800 6,30 -3,82%
HD8  0 7,80 0,00%
HRB  0 26,00 0,00%
KOS  205.100 24,70 0,61%
PGT  112.300 8,40 -9,68%