• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
20 Tháng Sáu 2021 2:23:11 SA - Mở cửa
CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR : HOSE)
Cập nhật ngày 18/06/2021
3:04:59 CH
26,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,38%)
Tham chiếu
26,00
Mở cửa
26,10
Cao nhất
26,50
Thấp nhất
25,90
Khối lượng
73.300
KLTB 10 ngày
45.940
Cao nhất 52 tuần
44,20
Thấp nhất 52 tuần
14,55
10/05 SGR: Nghị quyết HĐQT số 04/2021 ngày 07/05/2021 - HOSE
10/05 SGR: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS - HOSE
05/05 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồng Phát - HOSE
04/05 SGR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
04/05 SGR: Tờ trình và tài liệu sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
04/05 SGR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 - HOSE
29/04 SGR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 - HOSE
29/04 SGR: Kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2021 - HOSE
20/04 SGR: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
09/04 SGR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
30/03 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Ngọc Mỹ Trang - HOSE
30/03 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Ngọc Trâm - HOSE
30/03 SGR: Giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
30/03 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồng Phát - HOSE
26/03 SGR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Ngọc Hải - HOSE
23/03 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Ngọc Trâm - HOSE
19/03 SGR: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Ngọc Hải - HOSE
19/03 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Ngọc Mỹ Trang - HOSE
18/03 SGR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Ngọc Hải - HOSE
04/03 SGR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
API  73.500 22,30 0,00%
CKG  1.916.000 17,15 0,00%
CRE  1.468.000 44,10 0,92%
DTI  0 8,50 0,00%
FIR  226.800 35,00 2,34%
FLC  52.998.000 15,15 3,06%
HD8  2.200 8,60 0,00%
HRB  0 23,00 0,00%
KOS  200.300 28,45 0,35%
PGT  6.800 4,80 9,09%