• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   404,37   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   102,67   0,00/0,00%  |   VN30   1.516,46   0,00/0,00%  |   HNX30   640,05   0,00/0,00%
28 Tháng Mười 2021 8:50:31 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HOSE)
Cập nhật ngày 28/10/2021
8:45:00 SA
27,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
27,25
Mở cửa
27,25
Cao nhất
27,25
Thấp nhất
27,25
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
14.476.880
Cao nhất 52 tuần
33,40
Thấp nhất 52 tuần
12,70