• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.231,66 -3,23/-0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.231,66   -3,23/-0,26%  |   HNX-INDEX   293,79   +0,04/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   83,01   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.253,26   +1,45/+0,12%  |   HNX30   448,23   +0,79/+0,18%
11 Tháng Tư 2021 10:35:11 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 09/04/2021
3:02:29 CH
25,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,40%)
Tham chiếu
25,20
Mở cửa
25,20
Cao nhất
25,40
Thấp nhất
24,70
Khối lượng
23.785.029
KLTB 10 ngày
33.128.990
Cao nhất 52 tuần
28,50
Thấp nhất 52 tuần
9,90
08/04 SHB: Vũ Xuân Thủy Sơn - Phó Giám đốc kiểm toán nội bộ - đăng ký bán 120.000 CP - HNX
02/04 SHB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
26/03 SHB: Đến 2023, SHB muốn xóa hết trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng - Người đồng hành
26/03 SHB: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung .4.824.032 cổ phiếu - HNX
19/03 SHB: Đỗ Xuân Khánh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 42.000 CP - HNX
18/03 SHB: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.200.000 CP - HNX
15/03 SHB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
12/03 SHB: CBTT thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động - HNX
10/03 SHB: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
10/03 SHB: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
10/03 SHB: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.200.000 CP - HNX
09/03 SHB: Chuẩn bị gì cho năm 2021? - VietNam Finance
08/03 SHB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
03/03 SHB: Công bố thông tin điều chỉnh kết quả chào bán cổ phiếu - HNX
03/03 SHB: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
03/03 SHB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
01/03 SHB: Đỗ Xuân Khánh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 42.000 CP - HNX
26/02 SHB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/02 SHB: Nguyễn Thị Ngân - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 323.900 CP - HNX
08/02 SHB: CBTT thông qua giao dịch với người có liên quan - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  3.096.900 17,80 -1,11%
ACB  5.401.500 34,40 0,00%
BAB  50.700 29,00 -0,34%
BID  4.489.700 44,30 -1,12%
BVB  1.558.100 15,00 -1,32%
CTG  14.650.600 42,50 -0,23%
EIB  1.124.000 22,80 0,00%
EVF  1.069.100 12,50 3,31%
HDB  3.890.400 28,00 -0,18%
KLB  504.700 23,90 12,74%