• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
30 Tháng Bảy 2021 7:58:59 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:11 CH
27,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,74%)
Tham chiếu
26,90
Mở cửa
26,80
Cao nhất
27,80
Thấp nhất
26,80
Khối lượng
9.323.949
KLTB 10 ngày
11.813.350
Cao nhất 52 tuần
33,40
Thấp nhất 52 tuần
11,50
23/07 SHB: Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở Chi nhánh - HNX
09/07 SHB: Cổ phiếu SHB có hiện tượng chất bán hiếm thấy - BizLive
06/07 SHB: Báo cáo Thường niên năm 2020 bản Tiếng Anh - HNX
06/07 SHB: Đính chính Báo cáo thường niên 2020 - HNX
25/06 SHB: CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét/năm 2021 - HNX
23/06 SHB: CBTT Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp - HNX
21/06 SHB: Đỗ Quang Vinh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP - HNX
18/06 Những doanh nghiệp đầu tiên ước lợi nhuận quý II - Người đồng hành
16/06 SHB: Hơn 175 triệu cổ phiếu SHB niêm yết bổ sung hôm nay - Người đồng hành
14/06 SHB: Cổ phiếu SHB đang ở thời điểm quan trọng - BizLive
14/06 SHB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
10/06 SHB: CBTT thay đổi nội dung vốn điều lệ trên Giấy phép thành lập và hoạt động - HNX
09/06 SHB: Ngày 16/06/2021, ngày giao dịch đầu tiên 175.039.743 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
08/06 SHB: Thông báo ngày điều chỉnh room theo tổng số lượng chứng khoán đăng ký - HNX
08/06 Những doanh nghiệp chào bán gần 10 tỷ cổ phiếu trên TTCK - Người đồng hành
07/06 SHB: Đỗ Quang Vinh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
04/06 SHB: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 175.039.743 cổ phiếu - HNX
19/05 SHB: CBTT Đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu - HNX
13/05 SHB: CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HNX
13/05 SHB: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  2.329.100 20,20 5,76%
ACB  7.638.000 34,15 3,02%
BAB  92.300 22,70 2,71%
BID  1.179.900 41,00 1,23%
BVB  2.903.500 19,10 4,95%
CTG  17.023.000 33,90 3,04%
EIB  343.200 26,00 5,05%
EVF  210.200 10,10 0,00%
HDB  2.044.800 33,40 1,52%
KLB  73.600 21,40 1,42%