• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
07 Tháng Mười Hai 2021 12:34:39 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
22,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,95 (-4,13%)
Tham chiếu
23,00
Mở cửa
22,90
Cao nhất
23,10
Thấp nhất
21,50
Khối lượng
13.155.500
KLTB 10 ngày
14.175.780
Cao nhất 52 tuần
33,40
Thấp nhất 52 tuần
12,70
01/12 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Vũ Thị Lệ Quyên - HOSE
30/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Lê - HOSE
30/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Ngọc Phụng - HOSE
30/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Quang Vinh - HOSE
30/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Ninh Thị Lan Phương - HOSE
30/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Ngô Thu Hà - HOSE
30/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Võ Đức Tiến - HOSE
30/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu - HOSE
29/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Hòa Bình - HOSE
26/11 SHB: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Mi - HOSE
26/11 SHB: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
23/11 SHB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
23/11 SHB: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
09/11 SHB: Thông báo đường dẫn Bản cáo bạch - HOSE
05/11 SHB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu - HOSE
05/11 SHB: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
03/11 SHB: Giấy chứng nhận đăng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng - HOSE
03/11 SHB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu - HOSE
03/11 SHB: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng - HOSE
03/11 SHB: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  3.236.400 20,60 -5,50%
ACB  6.499.000 32,30 -0,77%
BAB  95.700 22,50 -3,85%
BID  2.858.100 41,95 -0,12%
BVB  5.944.300 21,90 -6,41%
CTG  12.851.200 32,10 -2,73%
EIB  883.000 25,20 -6,67%
EVF  956.900 18,00 -4,26%
HDB  9.007.300 29,10 -6,13%
KLB  229.300 23,10 -3,35%