• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 2:53:13 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
26,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+2,68%)
Tham chiếu
26,10
Mở cửa
26,50
Cao nhất
27,00
Thấp nhất
26,30
Khối lượng
14.379.900
KLTB 10 ngày
13.644.670
Cao nhất 52 tuần
33,40
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật SHB - BÁN 08/04/2020 SBSC Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích cổ phiếu SHB – Khuyến nghị Nắm giữ 26/02/2018 Other Tiếng Việt 5
Saigon Hanoi Joint Stock Commercial Bank Report_HOLD 18/02/2016 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội_NẮM GIỮ 18/02/2016 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 26/10/2015 BSC Tiếng Việt 4
Sai Gon- Ha Noi Commercial Joint Stock Bank Report 24/04/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 5
Báo cáo phân tích Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 24/04/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 5
Sai Gon- Ha Noi Commercial Joint Stock Bank Report_HOLD 09/12/2014 VPBank Securities Tiếng Anh 17
Báo cáo phân tích Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội_Khuyến nghị NẮM GIỮ 09/12/2014 VPBank Securities Tiếng Việt 17
SaiGon Hanoi Joint Stock Commercial Bank - HOLD 24/06/2014 VPBank Securities Tiếng Anh 39
Báo cáo phân tích Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - khuyến nghị NẮM GIỮ 24/06/2014 VPBank Securities Tiếng Việt 41
Báo cáo cập nhật sau ĐHCĐ 2013: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 08/04/2013 VCBS Tiếng Việt 4
Sai Gon- Ha Noi Commercial Joint Stock Bank Report 16/08/2011 MB Securities Tiếng Anh 14
Báo cáo phân tích Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 16/08/2011 MB Securities Tiếng Việt 16
Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội _ Khuyến nghị Đầu tư 06/08/2010 PNS Tiếng Việt 9
Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 15/09/2009 WSS Tiếng Việt 2
Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 08/09/2009 TVSI Tiếng Việt 18