• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 768,41 -2,89/-0,37%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:16 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

21 Tháng Bảy 2017 1:27:48 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    768,41   -2,89/-0,37%  |   HNX-INDEX   98,65   -0,15/-0,15%  |   UPCOM-INDEX   56,28   -0,02/-0,03%  |   VN30   736,64   -1,13/-0,15%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 20/07/2017
3:02:30 CH
8,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,00
Mở cửa
8,00
Cao nhất
8,00
Thấp nhất
7,80
Khối lượng
4.473.959
KLTB 10 ngày
11.618.922
Cao nhất 52 tuần
8,60
Thấp nhất 52 tuần
4,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/07/2017 0,00 / 0,00% 8,00 8,00 7,80 8,00 7,90 8,00 4.473.959
19/07/2017 +0,10/+1,27% 7,90 8,00 7,80 8,00 7,90 8,00 6.676.657
18/07/2017 +0,10/+1,28% 7,90 7,90 7,60 7,90 7,77 7,90 7.280.319
17/07/2017 -0,30/-3,70% 8,10 8,10 7,80 7,80 7,90 7,80 12.719.959
14/07/2017 -0,10/-1,22% 8,20 8,30 8,10 8,10 8,20 8,10 11.294.448
13/07/2017 +0,10/+1,23% 8,10 8,20 8,00 8,20 8,07 8,20 8.643.454
12/07/2017 0,00 / 0,00% 8,30 8,30 8,10 8,10 8,11 8,10 5.249.162
11/07/2017 +0,10/+1,25% 7,90 8,20 7,90 8,10 8,03 8,10 10.092.117
10/07/2017 -0,10/-1,23% 8,10 8,30 7,80 8,00 8,07 8,00 24.003.977
07/07/2017 -0,40/-4,71% 8,50 8,60 8,10 8,10 8,37 8,10 26.028.705
06/07/2017 +0,20/+2,41% 8,30 8,50 8,20 8,50 8,38 8,50 14.573.434
05/07/2017 +0,30/+3,75% 8,00 8,30 7,90 8,30 8,08 8,30 12.406.953
04/07/2017 0,00 / 0,00% 8,00 8,10 7,90 8,00 7,91 8,00 11.148.255
03/07/2017 +0,40/+5,26% 7,60 8,10 7,60 8,00 7,91 8,00 27.096.421
30/06/2017 +0,10/+1,33% 7,50 7,60 7,50 7,60 7,50 7,60 7.082.585
29/06/2017 0,00 / 0,00% 7,50 7,60 7,40 7,50 7,51 7,50 6.426.151
28/06/2017 0,00 / 0,00% 7,60 7,60 7,50 7,50 7,54 7,50 8.830.537
27/06/2017 0,00 / 0,00% 7,60 7,70 7,50 7,50 7,54 7,50 9.457.970
26/06/2017 0,00 / 0,00% 7,50 7,60 7,40 7,50 7,53 7,50 8.590.883
23/06/2017 +0,10/+1,35% 7,40 7,60 7,40 7,50 7,44 7,50 11.481.002