• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 826,84 -2,09/-0,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

23 Tháng Mười 2017 3:55:19 SA - Mở cửa
VN-INDEX    826,84   -2,09/-0,25%  |   HNX-INDEX   108,14   -0,94/-0,86%  |   UPCOM-INDEX   54,38   -0,16/-0,29%  |   VN30   813,99   -3,40/-0,42%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 20/10/2017
3:01:28 CH
8,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,22%)
Tham chiếu
8,20
Mở cửa
8,20
Cao nhất
8,30
Thấp nhất
8,10
Khối lượng
5.777.178
KLTB 10 ngày
8.073.264
Cao nhất 52 tuần
8,60
Thấp nhất 52 tuần
4,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/10/2017 -0,10/-1,22% 8,20 8,30 8,10 8,10 8,18 8,10 5.777.178
19/10/2017 0,00 / 0,00% 8,20 8,30 8,10 8,20 8,20 8,20 4.956.059
18/10/2017 -0,10/-1,20% 8,30 8,50 8,20 8,20 8,36 8,20 12.302.837
17/10/2017 +0,20/+2,47% 8,10 8,30 8,00 8,30 8,11 8,30 13.650.310
16/10/2017 0,00 / 0,00% 8,10 8,20 8,00 8,10 8,10 8,10 5.150.539
13/10/2017 0,00 / 0,00% 8,10 8,20 8,00 8,10 8,10 8,10 4.396.054
12/10/2017 -0,10/-1,22% 8,20 8,20 8,10 8,10 8,11 8,10 4.594.882
11/10/2017 +0,10/+1,23% 8,10 8,30 8,10 8,20 8,21 8,20 9.640.899
10/10/2017 -0,10/-1,22% 8,00 8,30 8,00 8,10 8,14 8,10 4.144.422
09/10/2017 +0,20/+2,50% 8,00 8,30 8,00 8,20 8,19 8,20 16.139.732
06/10/2017 0,00 / 0,00% 8,00 8,10 7,90 8,00 8,00 8,00 4.052.686
05/10/2017 0,00 / 0,00% 8,00 8,10 7,90 8,00 8,00 8,00 6.802.546
04/10/2017 +0,10/+1,27% 7,90 8,00 7,80 8,00 7,90 8,00 4.344.110
03/10/2017 -0,10/-1,25% 8,00 8,00 7,80 7,90 7,89 7,90 6.520.377
02/10/2017 0,00 / 0,00% 8,00 8,10 7,90 8,00 7,96 8,00 5.881.578
29/09/2017 0,00 / 0,00% 7,20 8,10 7,20 8,00 8,00 8,00 4.766.981
28/09/2017 -0,10/-1,23% 8,10 8,20 8,00 8,00 8,09 8,00 7.563.247
27/09/2017 +0,10/+1,25% 8,10 8,20 8,00 8,10 8,06 8,10 6.737.259
26/09/2017 -0,10/-1,23% 8,10 8,20 8,00 8,00 8,10 8,00 7.851.963
25/09/2017 +0,10/+1,25% 8,00 8,20 7,90 8,10 8,04 8,10 9.648.488