• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:15:15 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
26,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+2,68%)
Tham chiếu
26,10
Mở cửa
26,50
Cao nhất
27,00
Thấp nhất
26,30
Khối lượng
14.379.900
KLTB 10 ngày
13.644.670
Cao nhất 52 tuần
33,40
Thấp nhất 52 tuần
12,70
SHB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
17/06/2021 Đỗ Quang Vinh --- Mua 500.000 Biểu đồ
10/06/2021 Đỗ Quang Vinh --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
27/04/2021 Đỗ Vinh Quang --- Bán 500.000 Biểu đồ
26/04/2021 Vũ Xuân Thủy Sơn --- Bán 120.000 Biểu đồ
16/04/2021 Đỗ Vinh Quang --- Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
09/04/2021 Vũ Xuân Thủy Sơn --- Đăng ký bán 120.000 Biểu đồ
17/03/2021 Đỗ Xuân Khánh --- Bán 42.000 Biểu đồ
16/03/2021 Đặng Trường Sơn --- Mua 15.000 Biểu đồ
12/03/2021 CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 1.200.000 Biểu đồ
11/03/2021 CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký bán 1.200.000 Biểu đồ
02/03/2021 Đỗ Xuân Khánh --- Đăng ký bán 42.000 Biểu đồ
09/02/2021 Nguyễn Thị Ngân --- Bán 323.900 Biểu đồ
21/01/2021 Vũ Xuân Thủy Sơn --- Mua 70.000 Biểu đồ
20/01/2021 Nguyễn Thị Ngân --- Đăng ký bán 323.900 Biểu đồ
19/01/2021 Vũ Xuân Thủy Sơn --- Đăng ký mua 70.000 Biểu đồ
06/01/2021 Nguyễn Thị Ngân --- Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
06/01/2021 Nguyễn Thị Ngân --- Mua 200.000 Biểu đồ
15/04/2020 Phạm Thị Huệ --- Bán 437 Biểu đồ
15/04/2020 Phạm Thị Huệ --- Đăng ký bán 437 Biểu đồ
03/02/2020 Đỗ Vinh Quang --- Mua 35.900.000 Biểu đồ