• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.273,47 +11,14/+0,88%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.273,47   +11,14/+0,88%  |   HNX-INDEX   305,87   +2,45/+0,81%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.292,89   +11,93/+0,93%  |   HNX30   566,26   +4,24/+0,75%
15 Tháng Tám 2022 11:43:28 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:35:02 SA
15,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+6,71%)
Tham chiếu
14,90
Mở cửa
14,95
Cao nhất
15,90
Thấp nhất
14,90
Khối lượng
32.940.800
KLTB 10 ngày
14.807.810
Cao nhất 52 tuần
31,50
Thấp nhất 52 tuần
11,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 4,06%
Sở hữu khác 95,94%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn T&T --- 266.682.748 10,00% 31/12/2021
Đỗ Vinh Quang --- 79.036.284 2,96% 31/12/2021
Đỗ Quang Hiển Chủ tịch HĐQT 73.352.898 2,75% 11/01/2022
Đỗ Thị Thu Hà --- 54.857.924 2,06% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội --- 39.485.715 1,48% 11/01/2022
Đỗ Thị Minh Nguyệt --- 18.963.224 0,71% 31/12/2021
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV --- 8.091.435 0,46% 30/06/2020
Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy --- 6.792.475 0,39% 30/06/2020
Nguyễn Văn Lê Thành viên HĐQT 6.052.731 0,23% 31/12/2021
Trần Ngọc Linh --- 2.388.224 0,14% 11/01/2018
Ngô Thu Hà Tổng giám đốc 1.941.608 0,07% 31/12/2021
Đặng Tố Loan --- 838.603 0,05% 31/12/2019
Vũ Thị Lệ Quyên --- 819.710 0,03% 31/12/2021
Đỗ Quang Vinh Thành viên HĐQT 692.500 0,03% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Phụng --- 672.417 0,03% 31/12/2021
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội --- 496.186 0,02% 30/06/2021
Nguyễn Thị Ngân --- 323.900 0,02% 19/02/2021
Nguyễn Thị Mi --- 250.714 0,01% 31/12/2021
Phạm Hòa Bình Trưởng ban kiểm soát 147.173 0,01% 31/12/2021
Võ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT 108.747 0,00% 31/12/2021
Ninh Thị Lan Phương Phó Tổng giám đốc 96.930 0,00% 31/12/2021
Đặng Trung Dũng --- 90.410 0,01% 11/01/2018
Trần Bửu Lâm --- 64.010 0,00% 11/01/2018
Trần Ngọc Lưu --- 56.523 0,00% 11/01/2018
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- 53.089 0,00% 11/01/2018
Phạm Thanh Nam --- 46.147 0,00% 30/06/2020
Trần Thị Hoàng Giang --- 35.032 0,00% 11/01/2018
Nguyễn Đình Dương --- 32.920 0,00% 31/12/2020
Trần Thị Hoàng Kim --- 25.472 0,00% 11/01/2018
Đặng Trường Sơn --- 15.000 0,00% 23/04/2021
Hoàng Thị Anh Nguyên --- 6.000 0,00% 31/03/2022
Ngô Thị Vân Kế toán trưởng 4.957 0,00% 31/12/2021
Trần Thị Mỹ Phương --- 2.660 0,00% 11/01/2018
Phạm Ngọc Tuân --- 2.515 0,00% 11/01/2018
Trần Thị Hoàng Lan --- 2.243 0,00% 11/01/2018
Phạm Bích Liên --- 800 0,00% 31/12/2021
Phạm Thị Huệ --- 215 0,00% 31/12/2021