• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   +31,39/+2,26%  |   HNX-INDEX   404,37   +6,56/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   102,67   +0,79/+0,78%  |   VN30   1.516,46   +33,84/+2,28%  |   HNX30   640,05   +16,12/+2,58%
28 Tháng Mười 2021 8:08:13 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE : HNX)
Cập nhật ngày 27/10/2021
3:02:56 CH
14,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,90
Mở cửa
14,90
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,90
Khối lượng
11.300
KLTB 10 ngày
5.180
Cao nhất 52 tuần
21,00
Thấp nhất 52 tuần
14,50
25/10 SHE: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
21/09 SHE: Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
21/09 SHE: Báo cáo kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HNX
21/09 SHE: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết - HNX
16/09 SHE: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng - HNX
16/09 SHE: Công văn đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu - HNX
09/09 SHE: CBTT báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết - HNX
24/08 SHE: CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - HNX
20/08 SHE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
20/08 SHE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
18/08 SHE: Thông báo về việc phát hànnh cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HNX
17/08 SHE: CBTT Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
16/08 SHE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HNX
16/08 SHE: CBTT Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 - HNX
16/08 SHE: CBTT Quyết định về việc thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HNX
02/08 SHE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
28/07 SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
23/07 SHE: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
05/07 SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/07 SHE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX