• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:11:21 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
11,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-4,07%)
Tham chiếu
12,30
Mở cửa
11,70
Cao nhất
12,00
Thấp nhất
11,70
Khối lượng
8.600
KLTB 10 ngày
9.530
Cao nhất 52 tuần
18,50
Thấp nhất 52 tuần
10,20
04/08 SHE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
02/08 SHE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
29/07 SHE: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - HNX
29/07 SHE: Quyết định quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu - HNX
29/07 SHE: Công văn của UBCK chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 - HNX
29/07 SHE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu - HNX
25/07 SHE: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
29/06 SHE: CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
24/06 SHE: Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HNX
08/06 SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/06 SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/05 SHE: CBTT giải trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - HNX
18/05 SHE: Nghị Quyết của HĐQT công ty về việc vay vốn Ngân hàng - HNX
11/05 SHE: Thay đổi nhân sự - HNX
04/05 SHE: Quyết định của HĐQT về việc thành lập phòng kiểm toán nội bộ - HNX
25/04 SHE: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
25/04 SHE: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
25/04 SHE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
04/04 SHE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/04 SHE: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX