• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.468,33 +25,54/+1,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.468,33   +25,54/+1,77%  |   HNX-INDEX   413,11   +3,80/+0,93%  |   UPCOM-INDEX   109,43   +1,59/+1,47%  |   VN30   1.499,16   +16,61/+1,12%  |   HNX30   743,88   +22,51/+3,12%
20 Tháng Giêng 2022 2:26:42 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:25:02 CH
14,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-6,00%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
900
KLTB 10 ngày
1.820
Cao nhất 52 tuần
21,00
Thấp nhất 52 tuần
13,50
SHE - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/05/2020 Lê Thị Thắm Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 5.000 Biểu đồ
18/05/2020 Lê Thị Thắm Thành viên Ban kiểm soát Bán 5.000 Biểu đồ
18/10/2019 Hoàng Mạnh Tân Thành viên HĐQT Mua 100.000 Biểu đồ
26/09/2019 Hoàng Mạnh Tân Thành viên HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
30/08/2019 Nguyễn Bá Thị Hợp Kế toán trưởng Bán 0 Biểu đồ
05/08/2019 Nguyễn Bá Thị Hợp Kế toán trưởng Đăng ký bán 5.841 Biểu đồ