• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:13:55 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
15,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
1.000
KLTB 10 ngày
1.830
Cao nhất 52 tuần
21,00
Thấp nhất 52 tuần
13,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Quốc tế Sơn Hà --- 4.024.020 51,00% 26/08/2021
Hoàng Mạnh Tân Thành viên HĐQT 858.000 10,87% 26/08/2021
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam --- 780.000 9,89% 26/08/2021
Đàm Quang Hùng --- 325.000 4,94% 16/07/2020
America LLC --- 186.940 2,84% 31/12/2020
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 50.000 0,76% 31/12/2019
Nguyễn Bá Thị Hợp Kế toán trưởng 11.682 0,18% 31/12/2019
Korea Investment & Securities Co., Ltd --- 3.510 0,05% 31/12/2020
KT Zmico Securities Company Ltd --- 390 0,01% 31/12/2020