• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:03:40 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
41,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,50 (-3,53%)
Tham chiếu
42,50
Mở cửa
42,50
Cao nhất
42,70
Thấp nhất
41,00
Khối lượng
4.298.685
KLTB 10 ngày
7.172.810
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
18,40
Doanh thu
    2018 2019 2020 2021
Quý 1
366,15 tỷ 264,87 tỷ 402,40 tỷ 593,46 tỷ
Quý 2
290,56 tỷ 264,09 tỷ 385,93 tỷ 596,31 tỷ
Quý 3
278,55 tỷ 315,29 tỷ 334,53 tỷ 565,56 tỷ
Quý 4
343,32 tỷ 228,21 tỷ 685,67 tỷ ---
Tổng
1.278,58 tỷ 1.072,46 tỷ 1.808,53 tỷ 1.755,33 tỷ
Lợi nhuận
    2018 2019 2020 2021
Quý 1
135,77 tỷ 59,89 tỷ 46,57 tỷ 270,81 tỷ
Quý 2
39,50 tỷ 54,73 tỷ 219,47 tỷ 310,00 tỷ
Quý 3
95,30 tỷ 104,31 tỷ 139,69 tỷ 246,41 tỷ
Quý 4
87,51 tỷ 35,72 tỷ 348,59 tỷ ---
Tổng
358,08 tỷ 254,64 tỷ 754,31 tỷ 827,22 tỷ
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2021)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu 69,06% 54,51% 80,67% 14,10% ---
Lợi nhuận 76,41% 41,25% 166,36% -3,11% ---
EPS cơ bản 12,41% 41,25% 151,42% -6,22% ---
EPS pha loãng 12,41% 41,25% 69,73% -8,07% ---
Tổng tài sản 43,83% 58,55% 33,09% 17,76% ---
Chỉ tiêu tài chính