• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
21 Tháng Sáu 2021 4:03:44 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC : HOSE)
Cập nhật ngày 18/06/2021
3:04:59 CH
38,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,50 (+6,87%)
Tham chiếu
36,40
Mở cửa
36,95
Cao nhất
38,90
Thấp nhất
36,55
Khối lượng
1.089.900
KLTB 10 ngày
686.430
Cao nhất 52 tuần
42,30
Thấp nhất 52 tuần
9,60
15/05 Xuất khẩu chiếm bao nhiêu trong cơ cấu bán hàng của Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim? - Người đồng hành
14/05 SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Tiến - HOSE
10/05 SMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt - HOSE
28/04 SMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Kim Lan - HOSE
27/04 SMC: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung - HOSE
27/04 SMC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
26/04 SMC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
26/04 SMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
20/04 SMC: Lãi kỷ lục trong quý I, tăng hàng tồn kho - Người đồng hành
06/04 SMC: Khác với các doanh nghiệp thép, SMC trình kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm 5% - Người đồng hành
06/04 SMC: Nghị quyết HĐQT ngày 02/04/2021 - HOSE
02/04 SMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Thị Thu Trang - HOSE
31/03 SMC: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
30/03 SMC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
30/03 SMC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/03 SMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Cẩm Tú - HOSE
29/03 SMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Tiến - HOSE
23/03 SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Kim Lan - HOSE
22/03 SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Thu Trang - HOSE
22/03 SMC: Nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2021 thêm 88% - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  223.500 5,10 2,00%
DNS  1.600 25,00 -3,85%
DNY  28.000 2,80 12,00%
DTL  15.800 36,00 0,00%
HMC  322.300 24,90 6,87%
HMG  400 8,30 0,00%
HPG  28.992.700 52,10 1,36%
HSG  19.302.300 43,00 2,87%
ITQ  217.700 5,10 -1,92%
KKC  165.300 22,40 9,80%