• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:13:14 SA - Mở cửa
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
24,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,23%)
Tham chiếu
24,30
Mở cửa
24,30
Cao nhất
24,30
Thấp nhất
23,00
Khối lượng
6.200
KLTB 10 ngày
7.290
Cao nhất 52 tuần
26,70
Thấp nhất 52 tuần
11,00
10/01 SPC: Ngày 19/01/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn - HNX
30/12 SPC: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty - HNX
29/12 SPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản - HNX
06/12 SPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
17/11 SPC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/11 SPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/10 SPC: Thay đổi nhân sự - HNX
04/10 SPC: Thông báo không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
27/09 SPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/07 SPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
23/06 SPC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
21/06 SPC: Sửa lỗi Điều lệ tổ chức và hoạt động SPC lần thứ 11 - HNX
18/06 SPC: Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HNX
18/06 SPC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HNX
17/06 SPC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Jia Hui - HNX
26/05 SPC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Jia Hui - HNX
21/05 SPC: Điều lệ tổ chức và hoạt động SPC lần thứ 11 ngày 19.5.2021 - HNX
19/05 SPC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp - HNX
20/04 SPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
12/04 SPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BFC  156.600 29,00 -2,68%
BT1  400 18,00 1,12%
CGL  0 34,00 0,00%
CPC  4.100 24,40 5,63%
DCM  6.923.700 28,95 -6,91%
DHB  15.900 9,50 -10,38%
DOC  100 10,10 0,00%
DPM  6.703.500 40,20 -6,94%
HAI  278.500 7,43 -6,89%
HSI  56.700 3,10 0,00%