• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:19:50 SA - Mở cửa
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
24,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,23%)
Tham chiếu
24,30
Mở cửa
24,30
Cao nhất
24,30
Thấp nhất
23,00
Khối lượng
6.200
KLTB 10 ngày
7.290
Cao nhất 52 tuần
26,70
Thấp nhất 52 tuần
11,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/01/2022 -0,30/-1,23% 24,30 24,30 23,00 24,00 23,80 24,00 6.200
13/01/2022 +0,40/+1,71% 24,50 24,50 23,80 23,80 24,30 23,80 14.100
12/01/2022 +1,50/+6,67% 23,00 24,00 23,00 24,00 23,40 24,00 5.100
11/01/2022 -0,60/-2,60% 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 1.200
10/01/2022 0,00 / 0,00% 23,20 23,70 22,00 23,60 23,10 23,60 5.100
07/01/2022 -0,90/-3,73% 24,10 24,10 23,10 23,20 23,60 23,20 8.000
06/01/2022 -0,50/-2,04% 24,20 24,40 24,00 24,00 24,10 24,00 2.800
05/01/2022 -0,50/-2,03% 24,60 24,60 24,00 24,10 24,50 24,10 4.700
04/01/2022 0,00 / 0,00% 24,00 25,60 24,00 25,60 24,60 25,60 2.000
31/12/2021 +3,00/+12,88% 26,60 26,70 23,60 26,30 25,60 26,30 23.700
30/12/2021 +3,10/+14,29% 21,80 24,90 21,80 24,80 23,30 24,80 15.700
29/12/2021 -0,20/-0,91% 22,00 22,00 21,70 21,70 21,70 21,70 7.300
28/12/2021 +0,50/+2,39% 21,90 24,00 21,10 21,40 21,90 21,40 10.300
27/12/2021 -0,40/-1,90% 21,10 21,90 20,70 20,70 20,90 20,70 10.800
24/12/2021 -0,90/-4,17% 21,60 21,60 20,70 20,70 21,10 20,70 10.300
23/12/2021 +0,40/+1,92% 21,00 22,00 21,00 21,20 21,60 21,20 17.400
22/12/2021 -0,40/-1,90% 21,10 21,10 20,70 20,70 20,80 20,70 10.800
21/12/2021 -0,80/-3,65% 21,20 21,40 20,70 21,10 21,10 21,10 11.500
20/12/2021 +0,80/+3,74% 21,30 22,20 21,30 22,20 21,90 22,20 9.600
17/12/2021 -0,40/-1,83% 21,50 21,50 21,30 21,40 21,40 21,40 8.700