• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:14:32 SA - Mở cửa
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
24,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,23%)
Tham chiếu
24,30
Mở cửa
24,30
Cao nhất
24,30
Thấp nhất
23,00
Khối lượng
6.200
KLTB 10 ngày
7.290
Cao nhất 52 tuần
26,70
Thấp nhất 52 tuần
11,00
SPC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
10/06/2021 Jia Hui --- Mua 10.000 Biểu đồ
27/04/2021 Jia Hui --- Bán 5.000 Biểu đồ
07/07/2020 Jia Hui --- Mua 60.000 Biểu đồ
17/11/2017 Jia Hui --- Mua 71.300 Biểu đồ
16/03/2016 Trần Đình Vũ Trưởng ban kiểm soát Mua 0 Biểu đồ
17/02/2016 Trần Đình Vũ Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua 100 Biểu đồ
20/01/2016 Trần Đình Vũ Trưởng ban kiểm soát Mua 100 Biểu đồ
21/06/2011 Nguyễn Xuân Tiến --- Bán 0 Biểu đồ
21/06/2011 Trần Thị Thu Hiền --- Bán 0 Biểu đồ
24/05/2011 Nguyễn Xuân Tiến --- Đăng ký bán 1.600 Biểu đồ
24/05/2011 Trần Thị Thu Hiền --- Đăng ký bán 700 Biểu đồ
11/05/2011 Nguyễn Quốc Dũng Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
10/05/2011 Nguyễn Quốc Dũng Thành viên HĐQT Bán 7.300 Biểu đồ
13/04/2011 Nguyễn Quốc Dũng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 7.300 Biểu đồ