• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 10:30:56 CH - Mở cửa
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
19,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,70 (+9,50%)
Tham chiếu
17,90
Mở cửa
18,30
Cao nhất
19,60
Thấp nhất
18,30
Khối lượng
1.200
KLTB 10 ngày
7.570
Cao nhất 52 tuần
26,70
Thấp nhất 52 tuần
11,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 59,33%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 40,67%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn --- 6.247.020 59,33% 31/12/2021
Jia Hui --- 850.530 8,08% 05/11/2021
Huỳnh Đức Thành viên HĐQT 149.035 1,42% 05/11/2021
Huỳnh Chí Toàn --- 140.050 1,33% 31/12/2021
Châu Ngọc Minh --- 111.195 1,06% 31/12/2021
Huỳnh Chấn Huy --- 16.500 0,16% 31/12/2021
Mai Thị Lệ Khuyên Thành viên Ban kiểm soát 2.600 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Quốc Dũng Thành viên HĐQT 2.190 0,02% 31/12/2021
Điêu Quang Trung Phó Giám đốc 1.610 0,02% 31/12/2021
Huỳnh Yến Phương --- 1.000 0,01% 31/12/2021
Trần Đình Vũ Trưởng ban kiểm soát 100 0,00% 31/12/2021