• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:16:09 CH - Mở cửa
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC : HNX)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,70
Cao nhất
16,70
Thấp nhất
16,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.080
Cao nhất 52 tuần
26,70
Thấp nhất 52 tuần
15,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 59,33%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 40,67%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn --- 6.247.020 59,33% 30/06/2022
Jia Hui --- 850.530 8,08% 05/11/2021
Huỳnh Đức Thành viên HĐQT 149.035 1,42% 30/06/2022
Huỳnh Chí Toàn --- 140.050 1,33% 30/06/2022
Châu Ngọc Minh --- 111.195 1,06% 30/06/2022
Huỳnh Chấn Huy --- 16.500 0,16% 30/06/2022
Mai Thị Lệ Khuyên Thành viên Ban kiểm soát 2.600 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Dũng Thành viên HĐQT 2.190 0,02% 30/06/2022
Điêu Quang Trung Phó Giám đốc 1.610 0,02% 30/06/2022
Huỳnh Yến Phương --- 1.000 0,01% 30/06/2022
Trần Đình Vũ Trưởng ban kiểm soát 100 0,00% 30/06/2022