• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 5:28:49 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Sara (SRB : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
3,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-2,50%)
Tham chiếu
4,00
Mở cửa
4,10
Cao nhất
4,10
Thấp nhất
3,90
Khối lượng
700
KLTB 10 ngày
11.570
Cao nhất 52 tuần
12,50
Thấp nhất 52 tuần
2,40
16/06 SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
30/05 SRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/04 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
19/04 SRB: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
15/04 SRB: Thay đổi nhân sự - HNX
05/04 SRB: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
15/03 SRB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
20/01 SRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
25/11 SRB: Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức lần thứ hai không thành công - HNX
25/11 SRB: Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức lần thứ nhất không thành công - HNX
23/11 SRB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/10 SRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
30/06 SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
22/04 SRB: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
08/04 SRB: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
12/03 SRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
29/06 SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
02/06 SRB: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
08/04 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMT  3.900 17,80 -0,56%
FPT  1.696.500 88,00 2,09%
HPT  1.200 14,00 -2,78%
PAI  0 13,00 0,00%
PIA  0 29,10 0,00%
SBD  0 15,00 0,00%
SGT  33.000 25,60 -1,54%
SRA  357.000 6,70 -2,90%
VLA  0 62,00 0,00%