• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 3:18:24 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Sara (SRB : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
6,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+4,69%)
Tham chiếu
6,40
Mở cửa
6,40
Cao nhất
6,70
Thấp nhất
5,60
Khối lượng
38.500
KLTB 10 ngày
24.880
Cao nhất 52 tuần
12,50
Thấp nhất 52 tuần
1,20
20/01 SRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
25/11 SRB: Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức lần thứ hai không thành công - HNX
25/11 SRB: Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức lần thứ nhất không thành công - HNX
23/11 SRB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/10 SRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
30/06 SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
22/04 SRB: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
08/04 SRB: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
12/03 SRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
29/06 SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
02/06 SRB: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
08/04 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
31/03 SRB: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
23/09 SRB: Thay đổi nhân sự - HNX
03/09 SRB: Giải trình tin đồn liên quan đến Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Đại học Đông Đô - HNX
21/08 Chủ tịch Đại học Đông Đô bị truy nã là Chủ tịch Tập đoàn Sara - Người đồng hành
02/07 SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
23/05 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
10/05 SRB: Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMT  2.900 19,80 -5,71%
FPT  1.552.300 89,50 4,19%
HNE  2.200 12,40 0,81%
HPT  12.000 13,80 2,22%
PAI  0 8,50 0,00%
PIA  800 26,20 -0,38%
SBD  0 13,50 0,00%
SGT  80.700 28,00 3,32%
SRA  241.100 9,30 -1,06%