• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:44:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 11:47:36 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Sara (SRB : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/05/2022
11:45:00 SA
4,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+2,22%)
Tham chiếu
4,50
Mở cửa
4,70
Cao nhất
4,70
Thấp nhất
4,60
Khối lượng
1.000
KLTB 10 ngày
10.200
Cao nhất 52 tuần
12,50
Thấp nhất 52 tuần
2,40
SRB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
11/09/2018 Đồng Văn Sơn --- Mua 29.400 Biểu đồ
18/05/2016 Trần Hữu Trọng Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
21/04/2016 Trần Hữu Trọng Chủ tịch HĐQT Mua 16.100 Biểu đồ
20/04/2016 Trần Hữu Trọng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
17/06/2015 Trần Thị Hương --- Bán 0 Biểu đồ
22/05/2015 Trần Thị Hương --- Bán 3.000 Biểu đồ
20/05/2015 Trần Thị Hương --- Đăng ký bán 81.000 Biểu đồ
23/12/2011 Trần Khắc Hùng Phó Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
25/11/2011 Trần Khắc Hùng Phó Tổng giám đốc Mua 400.000 Biểu đồ
23/11/2011 Trần Khắc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
18/11/2011 Trần Khắc Hùng Phó Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
20/10/2011 Trần Khắc Hùng Phó Tổng giám đốc Mua 380.000 Biểu đồ
18/10/2011 Trần Khắc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
12/11/2010 Nguyễn Văn Đính --- Bán 0 Biểu đồ
12/11/2010 Lê Thị Vân Anh --- Bán 0 Biểu đồ
15/10/2010 Lê Thị Vân Anh --- Đăng ký bán 7.900 Biểu đồ
15/10/2010 Nguyễn Văn Đính --- Đăng ký bán 2.300 Biểu đồ
14/10/2010 Nguyễn Mỹ Hạnh --- Bán 0 Biểu đồ
16/09/2010 Nguyễn Mỹ Hạnh --- Đăng ký bán 400 Biểu đồ
13/09/2010 Nguyễn Văn Đính --- Bán 0 Biểu đồ