• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
28 Tháng Giêng 2022 8:40:15 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Sara (SRB : UPCOM)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
6,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-3,08%)
Tham chiếu
6,50
Mở cửa
6,50
Cao nhất
6,50
Thấp nhất
6,30
Khối lượng
10.200
KLTB 10 ngày
23.520
Cao nhất 52 tuần
12,50
Thấp nhất 52 tuần
1,20
Giá đóng cửa ngày 13/09/2021
3,30 +0,30/+10,00%
Mở cửa 3,10
Cao nhất 3,30
Thấp nhất 3,00
Khối lượng 44.900
Giá điều chỉnh 3,30
Giá quá khứ của SRB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/09/2021 +0,30 / +10,00% 3,10 3,30 3,00 3,30 3,10 3,30 44.900
10/09/2021 +0,10 / +3,57% 2,90 3,20 2,90 2,90 3,00 2,90 37.700
09/09/2021 0,00 / 0,00% 2,80 2,90 2,80 2,90 2,80 2,90 39.400
08/09/2021 0,00 / 0,00% 3,20 3,20 2,90 3,10 2,90 3,10 22.700
07/09/2021 +0,40 / +14,29% 3,00 3,20 2,90 3,20 3,10 3,20 141.900
06/09/2021 +0,30 / +11,11% 2,60 3,00 2,60 3,00 2,80 3,00 64.800
01/09/2021 +0,10 / +4,00% 2,60 2,80 2,60 2,60 2,70 2,60 15.200
31/08/2021 +0,10 / +4,00% 2,50 2,60 2,50 2,60 2,50 2,60 20.400
30/08/2021 0,00 / 0,00% 2,50 2,50 2,40 2,50 2,50 2,50 14.000
27/08/2021 -0,10 / -3,85% 2,50 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 4.200
26/08/2021 0,00 / 0,00% 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2.800
25/08/2021 0,00 / 0,00% 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 9.900
24/08/2021 +0,10 / +4,00% 2,50 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60 9.400
23/08/2021 0,00 / 0,00% 2,50 2,60 2,40 2,50 2,50 2,50 15.400
20/08/2021 0,00 / 0,00% 2,50 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 22.600
19/08/2021 -0,10 / -3,85% 2,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 12.800
18/08/2021 +0,10 / +4,00% 2,50 2,60 2,50 2,60 2,60 2,60 7.700
17/08/2021 -0,10 / -4,00% 2,70 2,70 2,40 2,40 2,50 2,40 44.700
16/08/2021 +0,30 / +12,50% 2,40 2,70 2,40 2,70 2,50 2,70 18.100
13/08/2021 0,00 / 0,00% 2,40 2,50 2,40 2,50 2,40 2,50 26.500
12/08/2021 -0,10 / -3,85% 2,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 23.400
11/08/2021 -0,10 / -3,70% 2,70 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60 8.500
10/08/2021 +0,10 / +3,85% 2,60 2,70 2,60 2,70 2,70 2,70 300
09/08/2021 0,00 / 0,00% 2,60 2,70 2,60 2,70 2,60 2,70 12.300
06/08/2021 0,00 / 0,00% 2,60 2,70 2,60 2,70 2,70 2,70 300
05/08/2021 -0,10 / -3,70% 2,80 2,80 2,60 2,60 2,70 2,60 900
04/08/2021 0,00 / 0,00% 2,80 2,80 2,50 2,80 2,70 2,80 9.600
03/08/2021 0,00 / 0,00% 2,80 2,80 2,70 2,70 2,80 2,70 400
02/08/2021 -0,10 / -3,57% 2,60 2,70 2,60 2,70 2,70 2,70 1.200
30/07/2021 +0,20 / +7,69% 2,70 2,80 2,70 2,80 2,80 2,80 20.400