• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.267,74 -0,69/-0,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:34:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.267,74   -0,69/-0,05%  |   HNX-INDEX   313,72   -1,19/-0,38%  |   UPCOM-INDEX   95,11   +0,33/+0,35%  |   VN30   1.308,67   -2,03/-0,15%  |   HNX30   565,07   -2,74/-0,48%
26 Tháng Năm 2022 9:37:32 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Sara (SRB : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/05/2022
9:35:00 SA
4,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+4,44%)
Tham chiếu
4,50
Mở cửa
4,70
Cao nhất
4,70
Thấp nhất
4,70
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
10.130
Cao nhất 52 tuần
12,50
Thấp nhất 52 tuần
2,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
26/05/2022 4,70 0 8.300 0 23.200 -14.900 300 1.410
25/05/2022 4,70 33 20.100 28 23.500 -3.400 2.300 10.450
24/05/2022 4,60 31 7.525 31 33.008 -25.483 3.400 14.970
23/05/2022 4,70 40 17.500 47 47.415 -29.915 8.000 36.850
20/05/2022 4,90 33 18.700 50 96.600 -77.900 2.700 12.660
19/05/2022 4,90 22 9.502 47 60.904 -51.402 5.200 25.270
18/05/2022 4,90 35 27.500 62 71.340 -43.840 22.000 106.450
17/05/2022 4,90 32 30.602 34 51.900 -21.298 4.700 21.950
16/05/2022 4,60 25 17.990 24 33.300 -15.310 11.400 50.220
13/05/2022 4,10 51 42.925 35 70.604 -27.679 41.300 166.870
12/05/2022 4,80 43 16.442 44 51.603 -35.161 14.000 63.890
11/05/2022 5,20 18 21.400 28 43.701 -22.301 9.600 48.670
10/05/2022 4,80 26 11.966 30 32.165 -20.199 7.900 36.710
09/05/2022 4,50 56 35.502 45 62.400 -26.898 34.100 154.170
06/05/2022 5,10 25 36.218 35 69.940 -33.722 18.100 93.500
05/05/2022 5,30 67 26.199 57 97.144 -70.945 19.500 101.720
04/05/2022 5,70 45 45.401 63 81.043 -35.642 31.200 174.350
29/04/2022 5,60 50 38.617 44 60.900 -22.283 26.400 146.290
28/04/2022 5,20 63 43.888 43 59.900 -16.012 22.600 117.150
27/04/2022 4,60 55 33.155 42 46.906 -13.751 16.600 77.900