• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:55:52 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Sara (SRB : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
9,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+14,46%)
Tham chiếu
8,30
Mở cửa
9,50
Cao nhất
9,50
Thấp nhất
9,20
Khối lượng
75.800
KLTB 10 ngày
172.430
Cao nhất 52 tuần
9,50
Thấp nhất 52 tuần
0,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
30/11/2021 9,50 0 404.352 0 274.649 129.703 75.800 719.600
29/11/2021 8,50 240 404.352 139 274.649 129.703 274.600 2.266.780
26/11/2021 7,60 224 362.504 179 392.175 -29.671 271.900 2.023.000
25/11/2021 7,20 168 238.725 117 188.495 50.230 169.600 1.144.300
24/11/2021 6,70 96 83.014 65 126.264 -43.250 27.300 181.000
23/11/2021 6,60 110 140.774 81 174.160 -33.386 73.200 464.190
22/11/2021 6,60 159 333.832 139 372.740 -38.908 271.300 1.848.190
19/11/2021 6,80 134 183.469 133 213.760 -30.291 155.600 1.100.720
18/11/2021 7,00 191 347.142 113 257.646 89.496 257.600 1.759.000
17/11/2021 6,20 165 325.475 121 233.821 91.654 147.400 906.000
16/11/2021 6,40 121 227.175 106 267.742 -40.567 143.800 926.270
15/11/2021 6,50 126 236.322 88 174.182 62.140 174.100 1.120.000
12/11/2021 5,80 170 398.370 131 303.847 94.523 303.700 1.732.330
11/11/2021 5,20 120 191.020 96 219.739 -28.719 123.800 633.000
10/11/2021 5,00 113 161.932 58 203.620 -41.688 101.900 506.160
09/11/2021 5,10 55 67.550 74 168.631 -101.081 40.400 206.000
08/11/2021 5,20 151 223.470 106 303.540 -80.070 142.100 729.640
05/11/2021 5,10 82 118.542 63 261.621 -143.079 56.800 284.000
04/11/2021 5,20 88 132.641 75 224.026 -91.385 69.500 355.130
03/11/2021 5,20 143 192.137 103 367.257 -175.120 148.500 778.870