• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 7:23:00 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
34,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+0,72%)
Tham chiếu
34,60
Mở cửa
34,65
Cao nhất
34,95
Thấp nhất
34,45
Khối lượng
2.006.500
KLTB 10 ngày
1.792.300
Cao nhất 52 tuần
45,90
Thấp nhất 52 tuần
30,50
17/05 SSB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 - HOSE
09/05 SSB: Moody’s nâng mức đánh giá tín dụng cơ sở của SeABank lên B1 - VietNam Finance
05/05 SSB: SeABank báo nợ xấu quý 1 tăng, tiền gửi khách hàng sụt giảm - Vietnam Daily
04/05 SSB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34 - HOSE
28/04 SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Tuấn Anh - HOSE
28/04 SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Hữu Báu - HOSE
28/04 SSB: SeABank tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng - Vietnam+
27/04 SSB: SeABank đạt lợi nhuận hơn 1.306 tỷ đồng quý 1/2022 - Vietnam Daily
27/04 SSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
26/04 SSB: Link công bố Điều lệ và các quy chế của công ty - HOSE
26/04 SSB: Moody’s nâng mức đánh giá tín dụng cơ sở của SeABank lên B1 - Thời báo kinh doanh
25/04 SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Tuấn Anh và Lê Hữu Báu - HOSE
22/04 SSB: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
22/04 SSB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
22/04 SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Tuấn Anh và Lê Hữu Báu - HOSE
21/04 SSB: Quyết định của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động - HOSE
19/04 SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Hữu Báu - HOSE
19/04 SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Tuấn Anh - HOSE
08/04 SSB: Thông báo đường dẫn báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
06/04 SSB: SeABank (SSB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tham vọng, tăng gần 50% - Đầu tư chứng khoán
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.366.900 11,70 1,74%
ACB  1.936.000 29,05 1,57%
BAB  13.200 19,20 -1,03%
BID  1.128.100 34,50 -0,43%
BVB  878.900 14,40 3,60%
CTG  5.051.800 25,90 -0,77%
EIB  102.900 30,90 1,64%
EVF  247.600 11,40 -0,44%
HDB  2.321.500 24,35 0,21%
KLB  7.500 28,30 -5,67%