• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.391,63 +6,23/+0,45%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.391,63   +6,23/+0,45%  |   HNX-INDEX   397,81   +1,93/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   101,88   +0,96/+0,95%  |   VN30   1.482,62   +5,65/+0,38%  |   HNX30   623,93   +3,53/+0,57%
26 Tháng Mười 2021 10:05:14 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán SSI (SSI : HOSE)
Cập nhật ngày 26/10/2021
2:53:36 CH
38,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,31%)
Tham chiếu
38,30
Mở cửa
38,30
Cao nhất
38,85
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
8.808.900
KLTB 10 ngày
10.352.180
Cao nhất 52 tuần
63,60
Thấp nhất 52 tuần
16,45
8:13 CH SSI: Bổ sung Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
21/10 SSI: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
21/10 SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
21/10 SSI: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết - HOSE
18/10 SSI: Lãi trước thuế riêng lẻ quý III đạt 831 tỷ đồng, tăng 103% - Người đồng hành
13/10 Hé lộ những doanh nghiệp vẫn báo lãi quý III gấp nhiều lần cùng kỳ bất chấp dịch bệnh - Người đồng hành
12/10 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ - HOSE
12/10 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - HOSE
12/10 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - HOSE
12/10 SSI: Quyết định của HĐQT về việc cập nhật vốn điều lệ công ty - HOSE
12/10 SSI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
11/10 SSI: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI - HOSE
11/10 SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (điều chỉnh vốn điều lệ) - HOSE
08/10 SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
07/10 SSI: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
06/10 SSI: Chứng khoán SSI giữ gần 11,6% thị phần môi giới quý III trên sàn HoSE - Người đồng hành
30/09 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hà - HOSE
28/09 Lộ diện những khoản lợi nhuận đầu tiên của quý III - Người đồng hành
27/09 SSI: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh - HOSE
27/09 SSI: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB DAIWA SECURITIES GROUP INC - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  699.800 20,10 0,00%
AGR  1.203.700 16,85 0,30%
APG  962.300 17,80 -1,39%
APS  3.549.000 35,80 -0,56%
ART  2.013.500 9,80 1,03%
BMS  255.100 18,70 -3,11%
BSI  857.300 31,95 1,75%
BVS  129.100 32,10 -0,93%
CSI  1.100 22,90 0,88%
CTS  302.900 27,70 1,47%