• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:54:10 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán SSI (SSI : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
24,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,15 (-0,60%)
Tham chiếu
24,90
Mở cửa
25,15
Cao nhất
25,30
Thấp nhất
24,60
Khối lượng
14.575.600
KLTB 10 ngày
21.831.720
Cao nhất 52 tuần
63,60
Thấp nhất 52 tuần
17,50
12/08 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hà - HOSE
10/08 SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
10/08 SSI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28 - HOSE
10/08 SSI: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
09/08 SSI: Các Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập mới hai khối kinh doanh, thay đổi địa chỉ phòng GD, GD với các bên có liên quan và kết quả thực hiện quyền mua - HOSE
05/08 SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
01/08 SSI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
28/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Thị Minh Thùy, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Hồng Nam, Phạm Viết Muôn - HOSE
28/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Daiwa Securities Group Inc. - HOSE
28/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Mạnh Hùng, Phùng Thị Ngọc Linh - HOSE
27/07 SSI: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh(địa chỉ) - HOSE
25/07 SSI: Revenue slumps in Q2 but still up in first half - Vietnamnews
20/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hà - HOSE
19/07 SSI: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán - HOSE
19/07 SSI: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ DAIWA SECURITIES GROUP INC - HOSE
19/07 SSI: Nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng bán ròng hơn 57 triệu quyền mua cổ phiếu SSI - BizLive
18/07 SSI: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên và Trưởng UBKT, cập nhật giấy chứng nhận ĐKDN theo vốn điều lệ mới - HOSE
18/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Kim Long - HOSE
18/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Kim Long - HOSE
18/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh, Công ty TNHH Đầu tư NDH, Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  287.600 20,20 0,00%
AGR  939.900 12,30 1,65%
APG  2.699.300 8,36 -0,48%
APS  1.564.600 17,30 -0,57%
ART  1.380.900 5,40 0,00%
BMS  84.100 11,60 0,00%
BSI  452.300 29,50 0,68%
BVS  1.225.000 23,90 8,14%
CSI  126.300 89,50 -0,22%
CTS  643.100 22,20 0,68%