• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
30 Tháng Bảy 2021 8:08:45 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán SSI (SSI : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
54,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,60 (+3,05%)
Tham chiếu
52,40
Mở cửa
53,00
Cao nhất
54,00
Thấp nhất
52,70
Khối lượng
12.969.400
KLTB 10 ngày
11.897.550
Cao nhất 52 tuần
59,00
Thấp nhất 52 tuần
13,50
29/07 SSI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
29/07 SSI: Cân bằng giữa gia tăng lợi ích cho NĐT và hiệu quả sử dụng vốn - Người đồng hành
23/07 SSI: Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập PGD Trần Hưng Đạo - HOSE
21/07 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Mạnh Hùng - HOSE
20/07 SSI: Lãi trước thuế bán niên riêng lẻ tăng 84%, đạt gần 1.232 tỷ đồng - Vietnam Finance
19/07 Doanh nghiệp thép, chứng khoán, thủy điện báo lãi gấp nhiều lần cùng kỳ - Người đồng hành
05/07 SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
02/07 SSI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Mạnh Hùng - HOSE
25/06 SSI: Quyết định của HĐQT về việc cập nhật điều lệ công ty - HOSE
25/06 SSI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
24/06 SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) - HOSE
23/06 SSI: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
17/06 SSI: Báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ - HOSE
17/06 SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
15/06 SSI: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
14/06 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hồng Nam - HOSE
14/06 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh - HOSE
14/06 SSI: SSI tiếp tục nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam - Người đồng hành
11/06 SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Viết Muôn - HOSE
10/06 SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.401.800 12,50 2,46%
AGR  4.652.900 13,15 6,91%
APG  896.000 9,69 0,52%
APS  1.045.500 10,80 1,89%
ART  1.517.300 8,60 1,18%
BMS  22.100 11,60 2,65%
BSI  1.308.500 21,50 3,37%
BVS  509.600 28,00 3,32%
CSI  0 13,10 0,00%
CTS  1.450.600 21,20 3,67%