• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:18:38 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán SSI (SSI : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
43,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,18%)
Tham chiếu
42,50
Mở cửa
42,55
Cao nhất
43,95
Thấp nhất
42,30
Khối lượng
14.047.100
KLTB 10 ngày
13.378.640
Cao nhất 52 tuần
63,60
Thấp nhất 52 tuần
16,25
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật cổ phiếu SSI - Khuyến nghị Mua 02/02/2018 KBSV Tiếng Việt 3
Saigon Securities Incorporation Report 21/03/2016 KIS Tiếng Anh 4
Báo cáo phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn 21/03/2016 KIS Tiếng Việt 4
Saigon Securities Inc (SSI) Report 27/04/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 27/04/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 6
Saigon Securities Inc (SSI) Report 14/11/2014 VPBank Securities Tiếng Anh 28
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 14/11/2014 VPBank Securities Tiếng Việt 31
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 01/04/2013 ORS Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)_Khuyến nghị MUA 29/03/2013 BSC Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 17/01/2012 Phu Hung Securities Tiếng Việt 3
Saigon Securities Incorporation Report 17/01/2012 Phu Hung Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 29/04/2011 Dai Viet Securities Tiếng Việt 2
Báo cáo phân tích tóm tắt CTCP Chứng khoán Sài Gòn 14/04/2009 ABS Tiếng Việt 1
Báo cáo phân tích CTCP chứng khoán Sài Gòn - năm 2008 23/03/2009 VCBS Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích CTCP chứng khoán Sài Gòn 18/02/2009 Habubank Securities Tiếng Việt 3