• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,29 +5,42/+0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:15:04 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,29   +5,42/+0,40%  |   HNX-INDEX   356,97   +3,73/+1,06%  |   UPCOM-INDEX   96,72   +0,48/+0,50%  |   VN30   1.453,82   +4,84/+0,33%  |   HNX30   583,16   +6,12/+1,06%
17 Tháng Chín 2021 11:16:43 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán SSI (SSI : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
11:15:04 SA
42,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,71%)
Tham chiếu
42,50
Mở cửa
42,55
Cao nhất
42,80
Thấp nhất
42,30
Khối lượng
3.140.500
KLTB 10 ngày
12.287.980
Cao nhất 52 tuần
63,60
Thấp nhất 52 tuần
16,25
SSI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
19/08/2021 En Fund L.P. --- Bán 23.429.745 Biểu đồ
19/08/2021 Daiwa Securities Group Inc --- Bán 15.300.000 Biểu đồ
18/08/2021 Daiwa Securities Group Inc --- Đăng ký bán 15.300.000 Biểu đồ
20/07/2021 Nguyễn Mạnh Hùng --- Bán 800.000 Biểu đồ
07/07/2021 Nguyễn Mạnh Hùng --- Đăng ký bán 800.000 Biểu đồ
17/06/2021 CTCP Chứng khoán SSI --- Bán 1.554.000 Biểu đồ
11/06/2021 Công ty TNHH Bất động sản Sài gòn Đan Linh --- Đăng ký mua 350.000 Biểu đồ
11/06/2021 Công ty TNHH Bất động sản Sài gòn Đan Linh --- Mua 350.000 Biểu đồ
11/06/2021 Nguyễn Hồng Nam Tổng giám đốc Đăng ký bán 350.000 Biểu đồ
11/06/2021 Nguyễn Hồng Nam Tổng giám đốc Bán 350.000 Biểu đồ
11/06/2021 Phạm Viết Muôn Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Bán 26.000 Biểu đồ
11/06/2021 Phạm Viết Muôn Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Đăng ký bán 26.000 Biểu đồ
03/06/2021 CTCP Chứng khoán SSI --- Đăng ký bán 1.554.000 Biểu đồ
17/03/2021 Công ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam --- Mua 6.919.244 Biểu đồ
17/03/2021 Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT Bán 6.919.244 Biểu đồ
16/03/2021 En Fund L.P. --- Mua 46.859.491 Biểu đồ
15/03/2021 Ngô Văn Điểm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Đăng ký bán 35.000 Biểu đồ
15/03/2021 Ngô Văn Điểm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Bán 35.000 Biểu đồ
10/03/2021 Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 6.919.244 Biểu đồ
10/03/2021 Công ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam --- Đăng ký mua 6.919.244 Biểu đồ