• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,29 +8,96/+0,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:05:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,29   +8,96/+0,71%  |   HNX-INDEX   305,70   +2,28/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   92,83   -0,01/-0,01%  |   VN30   1.290,96   +10,00/+0,78%  |   HNX30   565,11   +3,09/+0,55%
15 Tháng Tám 2022 11:07:08 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán SSI (SSI : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:05:03 SA
25,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,40%)
Tham chiếu
24,90
Mở cửa
25,15
Cao nhất
25,30
Thấp nhất
24,85
Khối lượng
7.385.400
KLTB 10 ngày
21.112.700
Cao nhất 52 tuần
63,60
Thấp nhất 52 tuần
17,50
SSI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
25/07/2022 Phạm Viết Muôn --- Mua quyền mua 195.199 Biểu đồ
25/07/2022 Nguyễn Duy Linh --- Mua quyền mua 94.237.688 Biểu đồ
25/07/2022 Daiwa Securities Group Inc --- Mua quyền mua 154.491.930 Biểu đồ
25/07/2022 Phùng Thị Ngọc Linh --- Mua quyền mua 62.240 Biểu đồ
25/07/2022 Nguyễn Mạnh Hùng --- Mua quyền mua 5.150.000 Biểu đồ
25/07/2022 Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT Mua quyền mua 6.784.700 Biểu đồ
25/07/2022 Nguyễn Hồng Nam Tổng giám đốc Mua quyền mua 3.492.999 Biểu đồ
25/07/2022 Nguyễn Duy Khánh Thành viên HĐQT Mua quyền mua 2.065.999 Biểu đồ
25/07/2022 Hoàng Thị Minh Thủy Kế toán trưởng Mua quyền mua 190.100 Biểu đồ
22/07/2022 Daiwa Securities Group Inc --- Đăng ký mua quyền mua 154.491.930 Biểu đồ
21/07/2022 Nguyễn Duy Linh --- Đăng ký mua quyền mua 94.237.688 Biểu đồ
15/07/2022 Nguyễn Thị Thanh Hà Đại diện công bố thông tin Bán quyền mua 2.954.536 Biểu đồ
14/07/2022 Nguyễn Thị Thanh Hà Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán quyền mua 2.954.536 Biểu đồ
14/07/2022 Nguyễn Thị Thanh Hà Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
14/07/2022 Nguyễn Kim Long --- Bán quyền mua 1.095.948 Biểu đồ
14/07/2022 Nguyễn Duy Linh --- Mua quyền mua 94.237.688 Biểu đồ
14/07/2022 Công ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam --- Bán quyền mua 94.237.688 Biểu đồ
14/07/2022 Công ty TNHH Bất động sản Sài gòn Đan Linh --- Bán quyền mua 54.901.068 Biểu đồ
14/07/2022 Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn --- Bán quyền mua 2.500.001 Biểu đồ
13/07/2022 Phạm Viết Muôn --- Đăng ký mua quyền mua 195.199 Biểu đồ