• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 963,90 -22,02/-2,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:34 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    963,90   -22,02/-2,23%  |   HNX-INDEX   114,49   -2,58/-2,21%  |   UPCOM-INDEX   53,13   -0,75/-1,38%  |   VN30   936,32   -24,23/-2,52%  |   HNX30   208,13   -7,49/-3,47%
26 Tháng Năm 2018 3:10:59 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2018
2:47:46 CH
11,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-3,32%)
Tham chiếu
12,05
Mở cửa
12,00
Cao nhất
12,10
Thấp nhất
11,65
Khối lượng
3.719.300
KLTB 10 ngày
3.869.598
Cao nhất 52 tuần
17,30
Thấp nhất 52 tuần
11,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/05/2018 -0,40/-3,32% 12,00 12,10 11,65 11,65 11,92 11,65 3.719.300
24/05/2018 -0,10/-0,82% 12,20 12,30 11,95 12,05 12,15 12,05 4.410.750
23/05/2018 +0,15/+1,25% 12,00 12,25 11,80 12,15 12,05 12,15 4.596.350
22/05/2018 -0,60/-4,76% 12,50 12,55 11,75 12,00 12,13 12,00 7.441.600
21/05/2018 -0,15/-1,18% 12,80 12,95 12,60 12,60 12,79 12,60 3.395.120
18/05/2018 0,00 / 0,00% 12,85 12,90 12,50 12,75 12,71 12,75 3.843.440
17/05/2018 -0,30/-2,30% 13,05 13,10 12,75 12,75 12,92 12,75 2.861.130
16/05/2018 -0,05/-0,38% 13,05 13,20 13,00 13,05 13,09 13,05 2.502.170
15/05/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,30 13,00 13,10 13,15 13,10 3.437.030
14/05/2018 0,00 / 0,00% 13,30 13,30 12,95 13,10 13,05 13,10 2.829.090
11/05/2018 +0,20/+1,55% 12,90 13,15 12,70 13,10 12,92 13,10 5.002.790
10/05/2018 -0,60/-4,44% 13,50 13,50 12,80 12,90 13,12 12,90 5.838.710
09/05/2018 -0,15/-1,10% 13,60 13,75 13,45 13,50 13,60 13,50 2.448.570
08/05/2018 -0,30/-2,15% 13,90 14,00 13,65 13,65 13,80 13,65 3.345.160
07/05/2018 +0,50/+3,72% 13,50 13,95 13,40 13,95 13,72 13,95 4.882.230
04/05/2018 -0,25/-1,82% 13,70 13,80 13,35 13,45 13,58 13,45 4.301.960
03/05/2018 +0,40/+3,01% 13,30 13,70 12,65 13,70 13,22 13,70 7.686.450
02/05/2018 -0,55/-3,97% 13,80 13,95 13,20 13,30 13,54 13,30 5.157.290
27/04/2018 +0,50/+3,75% 13,35 13,95 13,30 13,85 13,65 13,85 5.678.620
26/04/2018 -0,80/-5,65% 14,10 14,25 13,20 13,35 13,65 13,35 8.847.570