• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
07 Tháng Ba 2021 6:57:57 CH - Mở cửa
CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT : HOSE)
Cập nhật ngày 05/03/2021
2:51:32 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+1,79%)
Tham chiếu
13,95
Mở cửa
13,95
Cao nhất
14,20
Thấp nhất
13,70
Khối lượng
1.500
KLTB 10 ngày
4.160
Cao nhất 52 tuần
23,70
Thấp nhất 52 tuần
6,65
05/03 SVT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/03 SVT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/03 SVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
13/01 SVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
11/01 SVT: Nghị quyết HĐQT về việc đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và định hướng kinh doanh cho năm 2021 - HOSE
28/12 SVT: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại CTCP Thương mại Toàn Lực - HOSE
13/11 SVT: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư - HOSE
04/11 SVT: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty - HOSE
30/10 SVT: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn - HOSE
13/10 SVT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
09/10 SVT: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
08/10 SVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 và điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
22/09 SVT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - HOSE
22/09 SVT: Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan - HOSE
22/09 SVT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
01/09 SVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu - HOSE
31/08 SVT: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu - HOSE
14/08 SVT: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019 - HOSE
03/08 SVT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - HOSE
03/08 SVT: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
DHC  475.500 79,80 2,31%
GVT  5.100 56,20 0,00%
HAP  1.928.000 8,10 0,00%
HHP  434.100 15,95 0,31%
VID  8.300 10,00 0,81%