• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
22 Tháng Mười 2021 10:09:32 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam (SWC : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:00:05 CH
32,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,31%)
Tham chiếu
32,70
Mở cửa
32,70
Cao nhất
32,90
Thấp nhất
32,30
Khối lượng
74.000
KLTB 10 ngày
71.910
Cao nhất 52 tuần
37,80
Thấp nhất 52 tuần
13,70
19/10 SWC: Doanh thu tài chính giảm mạnh, lãi quý III Sowatco giảm 63% - Người đồng hành
18/10 SWC: Thay đổi nhân sự - HNX
18/10 SWC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
18/10 SWC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
19/08 SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
19/08 SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
10/08 SWC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
10/08 Hưởng lợi từ thị trường, các công ty logistics từng thuộc Gelex báo lãi kỷ lục - Người đồng hành
21/07 Kết quả kinh doanh cảng biển phân hóa khu vực Bắc - Nam - Người đồng hành
19/07 SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
19/07 SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
19/07 SWC: Doanh thu tài chính tăng mạnh, Sowatco lãi quý II gấp 3 lần so cùng kỳ - Người đồng hành
08/07 SWC: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
28/06 SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
12/06 SWC: Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát - HNX
12/06 SWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
09/06 SWC: Công văn đính chính link truy cập họp ĐHĐCĐ trực tuyến. - HNX
07/06 SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
04/06 SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/05 SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CCP  800 12,00 -13,04%
CCR  1.900 26,50 -3,28%
CCT  0 10,00 0,00%
CDN  26.400 29,80 0,34%
CMP  0 8,30 0,00%
CPI  28.600 9,70 14,12%
CQN  1.200 22,80 0,00%
DDH  0 5,30 0,00%
DDM  16.600 5,70 14,00%
DT4  0 7,10 0,00%