• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 7:09:04 SA - Mở cửa
CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC : HOSE)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:05:00 CH
55,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,55%)
Tham chiếu
54,90
Mở cửa
52,50
Cao nhất
55,90
Thấp nhất
52,50
Khối lượng
711.600
KLTB 10 ngày
1.263.310
Cao nhất 52 tuần
64,30
Thấp nhất 52 tuần
28,35
SZC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
17/11/2021 CTCP Sonadezi An Bình --- Bán 700.000 Biểu đồ
12/11/2021 CTCP Sonadezi An Bình --- Đăng ký bán 700.000 Biểu đồ
01/09/2021 Đinh Ngọc Thuận Thành viên HĐQT Bán 13.000 Biểu đồ
17/08/2021 Đinh Ngọc Thuận Thành viên HĐQT Đăng ký bán 13.000 Biểu đồ
23/10/2020 Vương Quỳnh Như --- Mua 10.000 Biểu đồ
25/09/2020 Vương Quỳnh Như --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
27/07/2020 Phạm Thị Kim Hòa Kế toán trưởng Bán 56.000 Biểu đồ
13/07/2020 Phạm Thị Kim Hòa Kế toán trưởng Đăng ký bán 56.000 Biểu đồ
08/07/2020 Phạm Thị Kim Hòa Kế toán trưởng Bán 0 Biểu đồ
11/06/2020 Phạm Thị Kim Hòa Kế toán trưởng Bán 0 Biểu đồ
11/06/2020 Phạm Thị Kim Hòa Kế toán trưởng Đăng ký bán 56.000 Biểu đồ
13/05/2020 Phạm Thị Kim Hòa Kế toán trưởng Đăng ký bán 56.000 Biểu đồ
10/03/2020 Lã Thị Huyên --- Bán 15.000 Biểu đồ
19/02/2020 Lã Thị Huyên --- Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
23/01/2020 Lã Thị Huyên --- Bán 15.000 Biểu đồ
27/12/2019 Lã Thị Huyên --- Đăng ký bán 30.000 Biểu đồ
29/10/2019 Phạm Thị Anh Thi --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
29/10/2019 Phạm Thị Anh Thi --- Mua 10.000 Biểu đồ
19/07/2019 Nguyễn Thị Ngọc Xuân --- Mua 0 Biểu đồ
21/06/2019 Nguyễn Thị Ngọc Xuân --- Đăng ký mua 25.000 Biểu đồ