• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 3:50:40 SA - Mở cửa
CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
71,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-0,84%)
Tham chiếu
71,70
Mở cửa
72,50
Cao nhất
74,40
Thấp nhất
71,10
Khối lượng
1.204.900
KLTB 10 ngày
1.240.310
Cao nhất 52 tuần
74,40
Thấp nhất 52 tuần
31,55
Giá đóng cửa ngày 13/07/2020
20,20 -0,20/-0,98%
Mở cửa 20,80
Cao nhất 20,80
Thấp nhất 20,00
Khối lượng 595.500
Giá điều chỉnh 19,08
Giá quá khứ của SZC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/07/2020 -0,20 / -0,98% 20,80 20,80 20,00 20,20 20,40 19,08 595.500
10/07/2020 -0,05 / -0,24% 20,45 20,80 20,20 20,40 20,52 19,27 877.370
09/07/2020 +0,55 / +2,76% 20,00 20,60 20,00 20,45 20,37 19,32 808.180
08/07/2020 +0,20 / +1,02% 19,60 20,05 19,60 19,90 19,87 18,80 675.820
07/07/2020 +0,20 / +1,03% 19,65 20,10 19,65 19,70 19,88 18,61 771.130
06/07/2020 +0,15 / +0,78% 19,50 19,70 19,30 19,50 19,45 18,42 300.780
03/07/2020 +0,05 / +0,26% 19,50 19,75 19,25 19,35 19,44 18,28 284.290
02/07/2020 -0,35 / -1,78% 19,60 19,80 19,30 19,30 19,55 18,23 278.980
01/07/2020 +1,25 / +6,79% 18,50 19,65 18,30 19,65 19,05 18,56 646.720
30/06/2020 -0,45 / -2,39% 19,00 19,20 17,55 18,40 18,42 17,38 779.690
29/06/2020 -0,80 / -4,07% 19,40 19,40 18,70 18,85 19,00 17,80 729.730
26/06/2020 +0,05 / +0,26% 19,80 19,90 19,35 19,65 19,55 18,56 343.690
25/06/2020 -0,20 / -1,01% 19,30 19,75 19,30 19,60 19,51 18,51 720.650
24/06/2020 -0,60 / -2,94% 20,30 20,60 19,40 19,80 19,96 18,70 831.600
23/06/2020 -0,15 / -0,73% 20,35 20,80 19,80 20,40 20,40 19,27 977.000
22/06/2020 -0,15 / -0,72% 20,70 20,85 20,30 20,55 20,61 19,41 691.320
19/06/2020 +0,25 / +1,22% 20,50 20,95 20,50 20,70 20,70 19,55 579.010
18/06/2020 +0,60 / +3,02% 19,60 20,80 19,35 20,45 20,36 19,32 1.168.880
17/06/2020 +0,40 / +2,06% 19,60 19,95 19,40 19,85 19,67 18,75 543.700
16/06/2020 +0,80 / +4,29% 19,15 19,50 19,00 19,45 19,25 18,37 662.710
15/06/2020 -1,35 / -6,75% 20,00 20,00 18,65 18,65 19,18 17,62 1.168.850
12/06/2020 -0,50 / -2,44% 19,10 20,00 19,10 20,00 19,51 18,89 1.889.800
11/06/2020 -1,50 / -6,82% 22,20 22,25 20,50 20,50 21,48 19,36 1.857.260
10/06/2020 +0,10 / +0,46% 21,85 22,40 21,35 22,00 21,88 20,78 1.574.060
09/06/2020 +0,25 / +1,15% 21,55 22,40 21,35 21,90 21,95 20,69 1.822.080
08/06/2020 0,00 / 0,00% 21,80 22,05 21,35 21,65 21,78 20,45 1.754.330
05/06/2020 +0,45 / +2,12% 21,20 21,70 20,90 21,65 21,29 20,45 1.263.050
04/06/2020 -0,80 / -3,64% 22,40 22,40 21,10 21,20 21,74 20,02 1.577.010
03/06/2020 +1,00 / +4,76% 21,00 22,25 20,90 22,00 21,51 20,78 1.692.480
02/06/2020 -1,35 / -6,04% 22,35 22,40 21,00 21,00 21,59 19,84 2.343.230