• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:18:45 SA - Mở cửa
CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC : HOSE)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
70,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,30 (+4,95%)
Tham chiếu
66,70
Mở cửa
65,60
Cao nhất
70,00
Thấp nhất
64,20
Khối lượng
951.600
KLTB 10 ngày
1.085.500
Cao nhất 52 tuần
74,00
Thấp nhất 52 tuần
31,55
Giá đóng cửa ngày 17/08/2021
46,45 -0,75/-1,59%
Mở cửa 46,60
Cao nhất 46,80
Thấp nhất 46,00
Khối lượng 1.678.900
Giá điều chỉnh 45,47
Giá quá khứ của SZC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/08/2021 -0,75 / -1,59% 46,60 46,80 46,00 46,45 46,36 45,47 1.678.900
16/08/2021 -0,30 / -0,63% 48,00 48,90 46,95 47,20 47,64 46,20 1.562.800
13/08/2021 +1,10 / +2,37% 46,60 48,00 45,50 47,50 46,83 46,50 2.430.300
12/08/2021 +3,00 / +6,91% 43,25 46,40 43,25 46,40 45,31 45,42 2.482.100
11/08/2021 -1,20 / -2,69% 44,40 45,40 43,40 43,40 44,36 42,48 2.059.100
10/08/2021 -0,90 / -1,98% 45,80 45,80 44,30 44,60 44,77 43,66 1.858.600
09/08/2021 +1,20 / +2,71% 44,80 45,50 44,50 45,50 45,18 44,54 1.863.100
06/08/2021 +0,70 / +1,61% 43,55 45,50 42,75 44,30 44,21 43,37 2.873.900
05/08/2021 +1,00 / +2,35% 42,40 44,00 41,80 43,60 43,30 42,68 1.395.600
04/08/2021 -0,40 / -0,93% 43,00 43,60 42,10 42,60 42,95 41,70 1.296.600
03/08/2021 +2,40 / +5,91% 40,50 43,00 40,00 43,00 42,06 42,09 3.207.500
02/08/2021 -0,35 / -0,85% 40,85 41,45 40,00 40,60 40,99 39,74 1.743.000
30/07/2021 +0,95 / +2,38% 40,00 41,40 40,00 40,95 41,01 40,09 2.283.300
29/07/2021 +0,40 / +1,01% 40,00 40,15 39,30 40,00 39,68 39,16 507.900
28/07/2021 +0,20 / +0,51% 39,30 40,50 39,00 39,60 40,05 38,76 1.287.400
27/07/2021 -0,50 / -1,25% 40,50 40,50 38,90 39,40 39,76 38,57 998.000
26/07/2021 +1,10 / +2,84% 38,30 40,70 38,30 39,90 39,54 39,06 1.193.200
23/07/2021 -0,75 / -1,90% 39,50 40,00 38,70 38,80 39,24 37,98 1.009.600
22/07/2021 +2,55 / +6,89% 36,70 39,55 36,40 39,55 38,80 38,72 2.520.000
21/07/2021 -0,50 / -1,33% 37,20 37,60 36,50 37,00 37,05 36,22 748.700
20/07/2021 +1,50 / +4,17% 36,50 37,50 35,60 37,50 36,60 36,71 558.600
19/07/2021 -0,75 / -2,04% 36,10 38,00 35,80 36,00 36,93 35,24 1.005.000
16/07/2021 +2,40 / +6,99% 35,50 36,75 35,30 36,75 36,22 35,97 1.648.500
15/07/2021 +0,85 / +2,54% 33,50 34,35 33,30 34,35 33,85 33,63 413.500
14/07/2021 -0,40 / -1,18% 33,90 34,45 32,80 33,50 33,53 32,79 500.800
13/07/2021 +0,75 / +2,26% 33,60 34,00 33,15 33,90 33,57 33,18 443.400
12/07/2021 -2,15 / -6,09% 34,70 35,30 32,85 33,15 33,36 32,45 1.206.200
09/07/2021 -0,65 / -1,81% 35,50 35,95 34,20 35,30 35,39 34,56 679.600
08/07/2021 +0,05 / +0,14% 35,80 36,20 35,00 35,95 35,74 35,19 451.700
07/07/2021 +0,90 / +2,57% 34,60 35,90 34,00 35,90 34,66 35,14 1.091.200