• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 902,98 -1,00/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:40:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    902,98   -1,00/-0,11%  |   HNX-INDEX   131,82   +0,08/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   61,51   -0,02/-0,03%  |   VN30   856,10   -0,10/-0,01%  |   HNX30   246,53   +1,63/+0,67%
30 Tháng Chín 2020 1:43:35 CH - Mở cửa
CTCP Sonadezi Long Thành (SZL : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2020
1:40:00 CH
48,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+1,26%)
Tham chiếu
47,60
Mở cửa
47,60
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
47,60
Khối lượng
30.620
KLTB 10 ngày
54.080
Cao nhất 52 tuần
55,80
Thấp nhất 52 tuần
27,30
29/09 SZL: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - HOSE
15/09 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
11/09 SZL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thùy Đoan - HOSE
27/08 SZL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thùy Đoan - HOSE
20/08 SZL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền - HOSE
18/08 SZL: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 - HOSE
04/08 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
24/07 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
23/07 SZL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 - HOSE
07/07 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
24/06 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
08/06 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
29/05 SZL: Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - HOSE
12/05 SZL: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh) - HOSE
22/04 Nhiều doanh nghiệp BĐS khu công nghiệp lãi quý I khả quan bất chấp Covid-19 - Người đồng hành
15/04 SZL: Điều lệ công ty sửa đổi - HSX
15/04 SZL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HSX
06/04 SZL: Thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - HSX
31/03 Nhiều doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ giữa cao điểm chống dịch Covid-19 - Người đồng hành
25/03 SZL: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế) - HSX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  566.660 29,50 0,00%
ASM  5.184.380 8,48 3,54%
BII  313.700 1,40 0,00%
C21  0 17,00 0,00%
CCI  10 14,50 0,00%
CCL  195.130 8,28 0,00%
CEO  1.036.500 7,30 0,00%
CLG  11.340 1,17 -0,85%
CSC  6.800 22,60 -3,00%
D11  0 19,50 0,00%