• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.134,68 +3,68/+0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:07 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.134,68   +3,68/+0,33%  |   HNX-INDEX   233,26   +9,23/+4,12%  |   UPCOM-INDEX   76,18   +0,03/+0,04%  |   VN30   1.116,21   +8,89/+0,80%  |   HNX30   361,29   +6,90/+1,95%
20 Tháng Giêng 2021 8:30:14 CH - Mở cửa
CTCP Sonadezi Long Thành (SZL : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2021
2:56:00 CH
54,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-0,73%)
Tham chiếu
54,80
Mở cửa
54,70
Cao nhất
54,90
Thấp nhất
53,70
Khối lượng
52.800
KLTB 10 ngày
43.580
Cao nhất 52 tuần
59,50
Thấp nhất 52 tuần
27,30
18/01 SZL: Lợi nhuận năm 2020 của Sonadezi Long Thành đi ngang - Người đồng hành
18/01 SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Châu Đức với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức - HOSE
30/12 SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng cung cấp nước uống đóng bình, đóng chai với tổ chức có liên quan - HOSE
15/12 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
02/12 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
30/10 SZL: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 2 - HOSE
17/10 SZL: Báo lãi 9 tháng đi ngang - Người đồng hành
15/10 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
29/09 SZL: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - HOSE
15/09 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
11/09 SZL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thùy Đoan - HOSE
27/08 SZL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thùy Đoan - HOSE
20/08 SZL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền - HOSE
18/08 SZL: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 - HOSE
04/08 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
24/07 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
23/07 SZL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 - HOSE
07/07 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
24/06 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC - HOSE
08/06 SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  1.863.100 33,00 3,13%
ASM  5.116.200 17,85 -0,28%
BII  2.229.200 5,20 8,33%
C21  5.200 14,10 -1,40%
CCI  2.600 15,20 2,01%
CCL  1.178.500 9,95 -4,78%
CEO  6.514.300 10,40 -3,70%
CLG  0 0,77 0,00%
CSC  15.900 24,00 -4,00%
D11  2.600 23,90 1,70%