• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 7:10:03 SA - Mở cửa
CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6 : HNX)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:18 CH
18,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+4,55%)
Tham chiếu
17,60
Mở cửa
17,60
Cao nhất
19,30
Thấp nhất
17,60
Khối lượng
582.700
KLTB 10 ngày
712.330
Cao nhất 52 tuần
19,30
Thấp nhất 52 tuần
4,40
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Công Hương
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thuấn
Thành viên HĐQT Trần Đức Kha
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Tứ
Thành viên HĐQT Nguyễn Tấn Long
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Lương Anh
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Thiện Thành
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Điệp
Giám đốc Nguyễn Văn Thuấn
Phó Giám đốc Đinh Thái Bình
Phó Giám đốc Nguyễn Tấn Long
Phó Giám đốc Trần Sơn Hà
Kế toán trưởng Phạm Thanh Phương
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Trung Thành