• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:37:48 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
24,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-3,21%)
Tham chiếu
24,90
Mở cửa
24,80
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
23,20
Khối lượng
785.600
KLTB 10 ngày
851.720
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
10,15
07/12 TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Mai Long - HOSE
07/12 TCD: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thành Lâm - HOSE
06/12 TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Viết Cương - HOSE
06/12 TCD: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh TGĐ - HOSE
01/12 TCD: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Đường dẫn Điều lệ sửa đổi - HOSE
25/11 TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập và cử người đại diện tại Công ty Cổ phần TCD Plus - HOSE
23/11 TCD: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - HOSE
18/11 TCD: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
18/11 TCD: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng - HOSE
18/11 TCD: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu - HOSE
17/11 TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nội dung, tài liệu và DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
08/11 TCD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 - HOSE
05/11 TCD: Thông báo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hà Nội - HOSE
01/11 TCD: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam - HOSE
29/10 TCD: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT - HOSE
27/10 TCD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, tổ chức lại Ban điều hành và thông qua các giao dịch kinh tế - HOSE
27/10 TCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
19/10 TCD: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
11/10 TCD: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
11/10 TCD: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  133.800 80,00 1,39%
ASG  44.700 29,30 0,69%
BLN  0 13,00 0,00%
BSG  800 9,40 -1,05%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  102.100 21,20 -4,93%
CIA  14.100 14,20 7,58%
CLL  3.000 33,50 0,15%
DL1  1.634.700 12,60 3,28%
DNL  0 20,00 0,00%