• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,17 +7,84/+0,62%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,17   +7,84/+0,62%  |   HNX-INDEX   306,85   +3,43/+1,13%  |   UPCOM-INDEX   92,95   +0,11/+0,12%  |   VN30   1.289,98   +9,02/+0,70%  |   HNX30   566,92   +4,90/+0,87%
15 Tháng Tám 2022 10:01:27 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
9:55:01 SA
12,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,40%)
Tham chiếu
12,35
Mở cửa
12,50
Cao nhất
12,55
Thấp nhất
12,40
Khối lượng
533.700
KLTB 10 ngày
4.762.080
Cao nhất 52 tuần
30,45
Thấp nhất 52 tuần
9,27
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đỗ Hữu Hạ
Thành viên HĐQT Vũ Trọng Long
Thành viên HĐQT Phan Thị Phương Thủy
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hà
Thành viên HĐQT Đỗ Hữu Hưng
Thành viên HĐQT Phạm Hồng Dung
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Tươi
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hoàng Tùng
Thành viên Ban kiểm soát Phan Thị Thu Hường
Tổng giám đốc Trần Thị Hoàng Hà
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thế Hùng
Phó Tổng giám đốc Hồ Thị Xuân Hòa
Phó Tổng giám đốc Đỗ Hữu Hậu
Phó Tổng giám đốc Đỗ Hữu Hưng
Kế toán trưởng Phùng Thị Thu Hương
Đại diện công bố thông tin Phùng Thị Thu Hương