• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,75 +9,42/+0,75%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,75   +9,42/+0,75%  |   HNX-INDEX   307,13   +3,71/+1,22%  |   UPCOM-INDEX   92,76   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.290,82   +9,86/+0,77%  |   HNX30   568,24   +6,22/+1,11%
15 Tháng Tám 2022 10:30:28 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:25:01 SA
12,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,40%)
Tham chiếu
12,35
Mở cửa
12,50
Cao nhất
12,55
Thấp nhất
12,35
Khối lượng
938.300
KLTB 10 ngày
4.802.540
Cao nhất 52 tuần
30,45
Thấp nhất 52 tuần
9,27
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/08/2022 +0,05/+0,40% 12,50 12,55 12,35 12,40 12,42 12,40 938.300
12/08/2022 +0,10/+0,82% 12,25 12,45 12,10 12,35 12,26 12,35 3.099.500
11/08/2022 -0,35/-2,78% 12,75 12,80 12,20 12,25 12,52 12,25 4.695.600
10/08/2022 +0,05/+0,40% 12,55 12,80 12,50 12,60 12,66 12,60 3.739.300
09/08/2022 +0,25/+2,03% 12,30 12,85 12,30 12,55 12,59 12,55 8.430.600
08/08/2022 -0,15/-1,20% 12,50 12,65 12,30 12,30 12,40 12,30 4.598.900
05/08/2022 0,00 / 0,00% 12,50 12,50 12,25 12,45 12,38 12,45 3.113.600
04/08/2022 +0,15/+1,22% 12,35 12,70 12,25 12,45 12,46 12,45 7.074.100
03/08/2022 0,00 / 0,00% 12,20 12,30 12,10 12,30 12,22 12,30 7.038.500
02/08/2022 +0,05/+0,41% 12,25 12,50 12,10 12,30 12,30 12,30 5.297.000
01/08/2022 +0,45/+3,81% 11,80 12,30 11,75 12,25 12,07 12,25 5.826.800
29/07/2022 0,00 / 0,00% 11,85 12,00 11,70 11,80 11,85 11,80 2.847.800
28/07/2022 +0,25/+2,16% 11,85 12,00 11,70 11,80 11,84 11,80 4.161.300
27/07/2022 +0,20/+1,76% 11,20 11,60 11,20 11,55 11,40 11,55 2.503.800
26/07/2022 0,00 / 0,00% 11,40 11,55 11,30 11,35 11,40 11,35 1.477.800
25/07/2022 -0,15/-1,30% 11,45 11,50 11,25 11,35 11,38 11,35 2.007.500
22/07/2022 -0,10/-0,86% 11,70 11,80 11,50 11,50 11,64 11,50 2.286.300
21/07/2022 -0,25/-2,06% 12,20 12,30 11,85 11,90 12,05 11,60 2.961.300
20/07/2022 +0,45/+3,85% 12,00 12,50 11,85 12,15 12,18 11,84 6.627.400
19/07/2022 -0,05/-0,43% 11,70 11,80 11,40 11,70 11,60 11,41 3.861.900