• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,26 +8,93/+0,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,26   +8,93/+0,71%  |   HNX-INDEX   305,60   +2,18/+0,72%  |   UPCOM-INDEX   93,33   +0,49/+0,53%  |   VN30   1.290,92   +9,96/+0,78%  |   HNX30   567,33   +5,31/+0,94%
15 Tháng Tám 2022 9:50:17 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
9:45:01 SA
12,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,40%)
Tham chiếu
12,35
Mở cửa
12,50
Cao nhất
12,55
Thấp nhất
12,40
Khối lượng
402.300
KLTB 10 ngày
4.748.940
Cao nhất 52 tuần
30,45
Thấp nhất 52 tuần
9,27
TCH - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
02/11/2021 Trần Thị Hoàng Hà Tổng giám đốc Mua 14.076.500 Biểu đồ
04/10/2021 Trần Thị Hoàng Hà Tổng giám đốc Đăng ký mua 22.000.000 Biểu đồ
02/06/2021 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Bán 9.722.450 Biểu đồ
19/05/2021 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Đăng ký bán 9.722.450 Biểu đồ
19/01/2021 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Mua 5.500.000 Biểu đồ
24/12/2020 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 5.500.000 Biểu đồ
13/10/2020 Trần Thị Hoàng Hà Tổng giám đốc Mua 200.000 Biểu đồ
09/10/2020 Nguyễn Thị Hà Thành viên HĐQT Mua 18.000.000 Biểu đồ
05/10/2020 Trần Thị Hoàng Hà Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
02/10/2020 Đỗ Hữu Hậu Phó Tổng giám đốc Bán 18.150.000 Biểu đồ
01/10/2020 Nguyễn Thị Hà Thành viên HĐQT Đăng ký mua 18.000.000 Biểu đồ
01/10/2020 Đỗ Hữu Hậu Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 18.150.000 Biểu đồ
05/01/2018 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Mua 9.722.450 Biểu đồ
08/12/2017 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Đăng ký mua 11.000.000 Biểu đồ