• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:25:41 CH - Mở cửa
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
66,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,10 (+6,62%)
Tham chiếu
61,90
Mở cửa
61,20
Cao nhất
66,00
Thấp nhất
61,20
Khối lượng
607.000
KLTB 10 ngày
490.840
Cao nhất 52 tuần
120,00
Thấp nhất 52 tuần
57,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/01/2022 +4,10/+6,62% 61,20 66,00 61,20 66,00 64,06 66,00 607.000
27/01/2022 -1,10/-1,75% 62,00 63,00 61,00 61,90 61,73 61,90 265.300
26/01/2022 +1,70/+2,77% 61,90 63,50 57,10 63,00 61,45 63,00 630.000
25/01/2022 -1,20/-1,92% 62,00 64,20 61,30 61,30 61,93 61,30 305.900
24/01/2022 -0,50/-0,79% 62,90 63,80 62,00 62,50 62,82 62,50 168.900
21/01/2022 -1,80/-2,78% 64,00 64,90 62,90 63,00 63,31 63,00 300.000
20/01/2022 -0,20/-0,31% 64,50 65,00 63,00 64,80 64,09 64,80 707.700
19/01/2022 +2,00/+3,17% 61,50 66,00 61,20 65,00 63,87 65,00 600.000
18/01/2022 +0,10/+0,16% 62,00 63,00 58,50 63,00 61,58 63,00 687.600
17/01/2022 -1,00/-1,56% 62,50 63,60 61,00 62,90 62,39 62,90 636.000
14/01/2022 -0,10/-0,16% 63,80 64,30 62,40 63,90 63,25 63,90 478.100
13/01/2022 -0,50/-0,78% 63,50 64,80 62,90 64,00 63,56 64,00 1.022.400
12/01/2022 -0,50/-0,77% 64,30 64,80 62,00 64,50 63,42 64,50 807.100
11/01/2022 0,00 / 0,00% 64,30 65,00 62,90 65,00 64,06 65,00 1.201.200
10/01/2022 0,00 / 0,00% 65,00 65,00 62,80 65,00 63,84 65,00 1.015.700
07/01/2022 -0,50/-0,76% 65,30 65,60 64,00 65,00 64,92 65,00 673.200
06/01/2022 -0,40/-0,61% 65,80 65,80 64,70 65,50 65,12 65,50 612.800
05/01/2022 -0,10/-0,15% 66,10 66,10 64,90 65,90 65,40 65,90 797.400
04/01/2022 +0,80/+1,23% 65,30 66,00 64,80 66,00 65,43 66,00 685.600
31/12/2021 -0,80/-1,21% 65,00 66,30 64,70 65,20 65,40 65,20 385.500