• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:31:17 CH - Mở cửa
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
47,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,06%)
Tham chiếu
47,20
Mở cửa
46,80
Cao nhất
48,35
Thấp nhất
46,50
Khối lượng
1.631.900
KLTB 10 ngày
937.450
Cao nhất 52 tuần
82,90
Thấp nhất 52 tuần
39,30
TCM - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
29/07/2022 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 1.000.000 Biểu đồ
08/07/2022 Trần Như Tùng Chủ tịch HĐQT Bán 500.000 Biểu đồ
30/06/2022 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
29/06/2022 Trần Như Tùng Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
24/03/2022 Trần Như Tùng Chủ tịch HĐQT Mua 500.000 Biểu đồ
14/03/2022 Trần Như Tùng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
16/02/2022 E-Land Asia Holdings Pte., Ltd --- Mua 1.200.000 Biểu đồ
07/02/2022 E-Land Asia Holdings Pte., Ltd --- Đăng ký mua 1.200.000 Biểu đồ
14/09/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 1.000.000 Biểu đồ
01/09/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
08/04/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 66.500 Biểu đồ
06/04/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Đăng ký mua 66.500 Biểu đồ
23/02/2021 Phan Thị Huệ --- Bán 20.000 Biểu đồ
02/02/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 400.000 Biểu đồ
29/01/2021 Phan Thị Huệ --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
28/01/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 463.000 Biểu đồ
07/01/2021 Lee Eun Hong Thành viên HĐQT Bán 27.470 Biểu đồ
05/01/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 228.300 Biểu đồ
24/12/2020 Lee Eun Hong Thành viên HĐQT Đăng ký bán 27.477 Biểu đồ
01/12/2020 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 472.000 Biểu đồ