• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 10:50:51 CH - Mở cửa
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
66,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,10 (+6,62%)
Tham chiếu
61,90
Mở cửa
61,20
Cao nhất
66,00
Thấp nhất
61,20
Khối lượng
607.000
KLTB 10 ngày
490.840
Cao nhất 52 tuần
120,00
Thấp nhất 52 tuần
57,10
TCM - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
07/02/2022 E-Land Asia Holdings Pte., Ltd --- Đăng ký mua 1.200.000 Biểu đồ
14/09/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 1.000.000 Biểu đồ
01/09/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
08/04/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 66.500 Biểu đồ
06/04/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Đăng ký mua 66.500 Biểu đồ
23/02/2021 Phan Thị Huệ --- Bán 20.000 Biểu đồ
02/02/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 400.000 Biểu đồ
29/01/2021 Phan Thị Huệ --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
28/01/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 463.000 Biểu đồ
07/01/2021 Lee Eun Hong Thành viên HĐQT Bán 27.470 Biểu đồ
05/01/2021 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 228.300 Biểu đồ
24/12/2020 Lee Eun Hong Thành viên HĐQT Đăng ký bán 27.477 Biểu đồ
01/12/2020 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 472.000 Biểu đồ
01/12/2020 Phan Thị Huệ --- Bán 8.000 Biểu đồ
23/11/2020 Phan Thị Huệ --- Đăng ký bán 8.000 Biểu đồ
06/11/2020 Phan Thị Huệ --- Bán 10.000 Biểu đồ
29/10/2020 Phan Thị Huệ --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
14/10/2020 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 1.167.910 Biểu đồ
13/10/2020 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 492.060 Biểu đồ
01/10/2020 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Mua 288.870 Biểu đồ