• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 12:04:37 SA - Mở cửa
CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (TCT : HOSE)
Cập nhật ngày 03/12/2021
2:51:36 CH
35,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-2,75%)
Tham chiếu
36,30
Mở cửa
37,00
Cao nhất
37,00
Thấp nhất
35,30
Khối lượng
9.600
KLTB 10 ngày
41.060
Cao nhất 52 tuần
38,80
Thấp nhất 52 tuần
25,00
18/11 TCT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
12/11 TCT: Thông báo ngày ĐKCC chốt DSCĐ trả cổ tức năm 2020 - HOSE
12/11 TCT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 - HOSE
03/11 TCT: Điều lệ công ty - HOSE
03/11 TCT: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
03/11 TCT: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
03/11 TCT: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
03/11 TCT: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
20/10 TCT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
19/10 TCT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
08/10 TCT: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
04/10 TCT: Nghị quyết HĐQT về việc cho Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả vay vốn - HOSE
26/08 TCT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
23/08 TCT: Nghị quyết HĐQT về việc cho Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà vay vốn - HOSE
10/08 Hưởng lợi từ thị trường, các công ty logistics từng thuộc Gelex báo lãi kỷ lục - Người đồng hành
07/07 TCT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
28/06 TCT: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn gốc vay đối với hợp đồng vay số 01/2018/HĐV/TCT-SCR - HOSE
18/06 TCT: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
10/06 TCT: Link công bố thư mởi và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/05 TCT: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn cho công ty TNHH Mặt Trời vay vốn - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCV  1.800 21,50 0,00%
BTV  0 22,40 0,00%
DLD  0 12,90 0,00%
DNT  0 13,50 0,00%
DS3  20.700 9,00 -1,10%
DSP  0 11,00 0,00%
DXL  0 5,90 0,00%
HGT  0 10,00 0,00%
HOT  0 38,50 0,00%
MTC  0 8,00 0,00%