• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:58:25 SA - Mở cửa
CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM : HOSE)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
32,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,60%)
Tham chiếu
33,15
Mở cửa
33,10
Cao nhất
33,15
Thấp nhất
32,55
Khối lượng
148.000
KLTB 10 ngày
206.780
Cao nhất 52 tuần
40,20
Thấp nhất 52 tuần
23,50
20/01 TDM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
14/01 TDM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
15/12 TDM: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong Phía Nam - HOSE
15/12 TDM: Báo cáo tiến độ chi tiết (lần 2) bổ sung cho báo cáo đã công bố ngày 05/10/2021 - HOSE
13/12 TDM: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong Phía Nam - HOSE
13/12 TDM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Văn Bình - HOSE
07/12 TDM: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
30/11 TDM: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
26/11 TDM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
10/11 TDM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Văn Bình - HOSE
20/10 TDM: Đính chính BCTC quý 3/2021 - HOSE
14/10 TDM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Diên - HOSE
07/10 TDM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thanh Phong - HOSE
07/10 TDM: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn - HOSE
05/10 TDM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hưng Long - HOSE
05/10 TDM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần 1 - HOSE
05/10 TDM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần 2 - HOSE
27/09 TDM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Diên - HOSE
21/09 TDM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Mộng Thường - HOSE
10/09 TDM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Phong - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BDW  0 17,80 0,00%
BGW  0 19,50 0,00%
BLW  0 17,10 0,00%
BNW  0 9,20 0,00%
BPW  0 14,90 0,00%
BTW  0 32,00 0,00%
BWA  0 12,40 0,00%
BWE  195.700 44,35 -0,56%
BWS  200 33,80 2,11%
CLW  0 30,00 0,00%