• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 9:29:45 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
68,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,73%)
Tham chiếu
68,50
Mở cửa
68,50
Cao nhất
68,50
Thấp nhất
67,00
Khối lượng
24.200
KLTB 10 ngày
29.750
Cao nhất 52 tuần
84,00
Thấp nhất 52 tuần
47,00
28/07 THG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
22/07 THG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
21/07 THG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 2 năm 2021 và bán niên soát xét năm 2021 - HOSE
20/07 THG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
20/07 THG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
28/06 THG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu - HOSE
23/06 THG: Ngày 15/7, THG trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 20% - Người đồng hành
22/06 THG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu - HOSE
22/06 THG: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu - HOSE
22/06 THG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
11/06 THG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ BCH Công đoàn cơ sở THG - HOSE
04/06 THG: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
28/05 THG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 - HOSE
10/05 THG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ BCH Công đoàn cơ sở THG - HOSE
06/05 THG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 - HOSE
27/04 THG: Giải trình KQKD quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
27/04 THG: Các Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ và quy chế của công ty - HOSE
27/04 THG: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung - HOSE
27/04 THG: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
27/04 THG: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 0,90 0,00%
BAX  2.000 66,00 0,30%
BCE  23.400 10,70 0,00%
BCM  229.600 41,50 2,34%
BHT  0 13,30 0,00%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  600 48,90 0,00%
BVL  1.700 25,00 8,70%