• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:56:10 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:04:59 CH
13,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,65%)
Tham chiếu
13,70
Mở cửa
13,70
Cao nhất
13,80
Thấp nhất
12,80
Khối lượng
249.200
KLTB 10 ngày
438.590
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Công Thảo
Phó Chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Dũng
Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hạnh
Thành viên HĐQT Lê Minh Tú
Thành viên HĐQT Lê Hồng Khuê
Thành viên HĐQT Trần Quang Tiến
Thành viên HĐQT Lê Thành Thực
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Huệ
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thúy Hà
Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hạnh
Phó Tổng giám đốc Trần Quang Tiến
Phó Tổng giám đốc Đỗ Trung Kiên
Kế toán trưởng Hoàng Danh Sơn
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Bá Tài