• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 3:53:56 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/12/2021
3:02:35 CH
13,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,55%)
Tham chiếu
14,10
Mở cửa
13,90
Cao nhất
14,30
Thấp nhất
13,50
Khối lượng
555.400
KLTB 10 ngày
540.380
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
01/12/2021 90.131.780 500 0 500 6.914 0 6.914
30/11/2021 90.132.280 0 1.200 -1.200 0 16.911 -16.911
29/11/2021 90.132.280 2.500 2.000 500 35.163 28.130 7.033
26/11/2021 90.131.780 200 0 200 2.893 0 2.893
25/11/2021 901.319.800 500 0 500 7.213 0 7.213
24/11/2021 90.132.480 1.800 3.000 -1.200 26.216 43.693 -17.477
23/11/2021 90.134.280 0 0 0 0 0 0
22/11/2021 90.130.280 100 0 100 1.393 0 1.393
19/11/2021 90.119.380 500 0 500 6.893 0 6.893
18/11/2021 90.119.880 400 4.000 -3.600 5.777 57.770 -51.993
17/11/2021 90.120.280 200 11.000 -10.800 2.994 164.683 -161.688
16/11/2021 90.120.480 0 0 0 0 0 0
15/11/2021 90.116.480 200 0 200 3.039 0 3.039
12/11/2021 90.116.680 100 0 100 1.506 0 1.506
11/11/2021 90.116.780 1.400 4.000 -2.600 20.908 59.737 -38.829
10/11/2021 90.116.280 200 0 200 3.064 0 3.064
09/11/2021 90.116.480 100 0 100 1.554 0 1.554
08/11/2021 90.116.480 500 1.900 -1.400 7.764 29.504 -21.739
05/11/2021 90.113.580 400 0 400 6.231 0 6.231
04/11/2021 90.113.980 200 100 100 3.088 1.544 1.544