• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:54:04 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:00:07 CH
16,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,40
Mở cửa
16,40
Cao nhất
16,70
Thấp nhất
16,00
Khối lượng
1.199.200
KLTB 10 ngày
1.308.400
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/10/2021 0,00 / 0,00% 16,40 16,70 16,00 16,40 16,38 16,40 1.199.200
20/10/2021 -0,30/-1,79% 16,90 16,90 16,00 16,50 16,40 16,50 1.096.000
19/10/2021 +0,10/+0,60% 17,10 17,50 16,40 16,70 16,80 16,70 1.278.000
18/10/2021 +1,90/+12,58% 15,50 17,30 15,40 17,00 16,60 17,00 4.346.700
15/10/2021 +0,60/+4,05% 14,90 15,60 14,60 15,40 15,10 15,40 1.866.200
14/10/2021 +0,40/+2,76% 14,70 15,10 14,50 14,90 14,80 14,90 601.200
13/10/2021 +0,20/+1,38% 14,90 14,90 14,20 14,70 14,50 14,70 417.500
12/10/2021 -0,50/-3,36% 14,90 14,90 14,30 14,40 14,50 14,40 570.500
11/10/2021 -0,20/-1,34% 15,00 15,20 14,70 14,70 14,90 14,70 893.400
08/10/2021 +0,20/+1,36% 14,70 15,20 14,30 14,90 14,90 14,90 815.300
07/10/2021 +0,30/+2,07% 14,60 15,20 14,50 14,80 14,70 14,80 1.133.500
06/10/2021 -0,30/-2,01% 14,90 14,90 14,30 14,60 14,50 14,60 839.700
05/10/2021 +0,10/+0,68% 15,10 16,00 14,50 14,70 14,90 14,70 631.300
04/10/2021 +1,90/+14,39% 13,50 15,10 13,50 15,10 14,60 15,10 1.934.500
01/10/2021 +0,40/+3,05% 13,10 13,70 12,60 13,50 13,20 13,50 539.300
30/09/2021 -0,30/-2,24% 13,20 13,50 13,00 13,10 13,10 13,10 245.600
29/09/2021 +0,50/+3,94% 13,20 13,80 13,10 13,20 13,40 13,20 260.400
28/09/2021 -0,20/-1,50% 13,10 13,80 11,60 13,10 12,70 13,10 513.300
27/09/2021 -1,00/-7,09% 13,80 13,80 13,00 13,10 13,30 13,10 362.000
24/09/2021 -1,20/-8,00% 14,90 14,90 13,60 13,80 14,10 13,80 404.700