• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 12:54:46 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
6,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,90
Mở cửa
7,00
Cao nhất
7,10
Thấp nhất
6,90
Khối lượng
22.700
KLTB 10 ngày
29.520
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
6,80
TIS - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/12/2021 Lê Thành Thực Thành viên HĐQT Bán 7.070.400 Biểu đồ
15/11/2021 Lê Thành Thực Thành viên HĐQT Đăng ký bán 7.070.400 Biểu đồ
14/02/2019 CTCP Thương mại Thái Hưng --- Bán 0 Biểu đồ
17/01/2019 CTCP Thương mại Thái Hưng --- Đăng ký bán 18.400.000 Biểu đồ
31/12/2018 CTCP Thương mại Thái Hưng --- Bán 0 Biểu đồ
24/12/2018 CTCP Thương mại Thái Hưng --- Đăng ký bán 18.400.000 Biểu đồ
16/10/2018 Phạm Hồng Quân --- Bán 77.300 Biểu đồ
21/09/2018 Phạm Hồng Quân --- Đăng ký bán 77.300 Biểu đồ
23/05/2018 Bùi Văn Khoa --- Đăng ký bán 3.400 Biểu đồ
23/05/2018 Bùi Văn Khoa --- Bán 3.400 Biểu đồ
08/02/2018 Trần Anh Dũng --- Đăng ký mua 1.000 Biểu đồ
08/02/2018 Trần Anh Dũng --- Mua 100 Biểu đồ
08/09/2017 Trần Quang Tiến Thành viên HĐQT Bán 1.000 Biểu đồ
05/09/2017 Trần Quang Tiến Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1.000 Biểu đồ
26/06/2017 Nguyễn Thị Diệp --- Đăng ký bán 2.300 Biểu đồ
26/06/2017 Nguyễn Thị Diệp --- Bán 2.300 Biểu đồ
03/05/2017 CTCP Thương mại Thái Hưng --- Mua 4.500.000 Biểu đồ
28/04/2017 CTCP Thương mại Thái Hưng --- Mua 17.817.900 Biểu đồ
27/04/2017 CTCP Thương mại Thái Hưng --- Mua 279.000 Biểu đồ
26/04/2017 Hoàng Danh Sơn Kế toán trưởng Bán 0 Biểu đồ