• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 4:48:33 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
8,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,30
Mở cửa
8,30
Cao nhất
8,30
Thấp nhất
8,00
Khối lượng
34.700
KLTB 10 ngày
59.680
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
7,00
Giá đóng cửa ngày 08/12/2016
6,30 0,00/0,00%
Mở cửa 6,30
Cao nhất 6,40
Thấp nhất 6,10
Khối lượng 144.800
Giá điều chỉnh 6,30
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/12/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,40 6,10 6,30 6,17 6,30 144.800
07/12/2016 +0,10 / +1,61% 6,20 6,40 6,20 6,30 6,23 6,30 98.900
06/12/2016 -0,10 / -1,59% 6,40 6,40 6,20 6,20 6,25 6,20 108.400
05/12/2016 +0,10 / +1,61% 6,30 6,50 6,20 6,30 6,23 6,30 181.600
02/12/2016 -0,20 / -3,13% 6,30 6,40 6,20 6,20 6,24 6,20 248.500
01/12/2016 -0,10 / -1,54% 6,40 6,50 6,20 6,40 6,29 6,40 158.300
30/11/2016 +0,10 / +1,56% 6,30 6,50 6,30 6,50 6,40 6,50 108.500
29/11/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,50 6,40 6,40 6,43 6,40 44.000
28/11/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,50 6,40 6,40 6,42 6,40 76.800
25/11/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,60 6,30 6,40 6,35 6,40 69.000
24/11/2016 -0,20 / -3,03% 6,30 6,40 6,30 6,40 6,34 6,40 96.800
23/11/2016 -0,20 / -2,94% 6,60 6,90 6,40 6,60 6,52 6,60 244.600
22/11/2016 -0,10 / -1,45% 6,70 7,00 6,40 6,80 6,58 6,80 149.400
21/11/2016 -0,40 / -5,48% 7,40 7,40 6,70 6,90 6,98 6,90 134.200
18/11/2016 +0,10 / +1,39% 6,90 7,90 6,10 7,30 7,29 7,30 874.700
17/11/2016 +0,90 / +14,29% 6,30 7,40 6,30 7,20 6,88 7,20 102.800
16/11/2016 0,00 / 0,00% 6,30 7,00 6,30 6,30 6,48 6,30 51.700
15/11/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 18.500
14/11/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,30 6,20 6,30 6,28 6,30 24.200
11/11/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 12.000
10/11/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,40 6,30 6,30 6,32 6,30 6.400
09/11/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,30 6,20 6,30 6,30 6,30 12.200
08/11/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 13.500
07/11/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 12.400
04/11/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,40 6,20 6,30 6,28 6,30 9.400
03/11/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,30 6,20 6,30 6,29 6,30 29.200
02/11/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 13.400
01/11/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,40 6,20 6,30 6,28 6,30 34.800
31/10/2016 -0,10 / -1,56% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 3.600
28/10/2016 +0,10 / +1,59% 6,30 6,40 6,30 6,40 6,37 6,40 20.800