• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 11:58:49 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
4,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+10,53%)
Tham chiếu
3,80
Mở cửa
3,90
Cao nhất
4,20
Thấp nhất
3,80
Khối lượng
126.600
KLTB 10 ngày
57.690
Cao nhất 52 tuần
14,50
Thấp nhất 52 tuần
2,60
Giá đóng cửa ngày 16/07/2021
10,20 +0,40/+4,08%
Mở cửa 10,00
Cao nhất 10,20
Thấp nhất 9,80
Khối lượng 19.500
Giá điều chỉnh 10,20
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
16/07/2021 +0,40 / +4,08% 10,00 10,20 9,80 10,20 10,10 10,20 19.500
15/07/2021 +0,20 / +2,08% 9,60 10,20 9,60 9,80 9,80 9,80 19.800
14/07/2021 +0,50 / +5,56% 9,50 10,00 9,50 9,50 9,60 9,50 24.500
13/07/2021 +0,20 / +2,22% 8,80 9,20 8,80 9,20 9,00 9,20 12.600
12/07/2021 -0,70 / -7,22% 9,00 9,20 8,70 9,00 9,00 9,00 24.500
09/07/2021 -0,60 / -5,94% 9,50 10,20 9,50 9,50 9,70 9,50 19.200
08/07/2021 -0,80 / -7,77% 10,80 10,80 9,50 9,50 10,10 9,50 15.700
07/07/2021 -0,20 / -1,89% 10,00 10,80 10,00 10,40 10,30 10,40 16.100
06/07/2021 -0,20 / -1,87% 10,70 10,90 10,50 10,50 10,60 10,50 12.100
05/07/2021 +0,10 / +0,94% 10,30 11,00 10,30 10,70 10,70 10,70 20.100
02/07/2021 +0,10 / +0,93% 10,80 10,90 10,30 10,90 10,60 10,90 20.300
01/07/2021 +0,40 / +3,81% 10,80 11,00 10,40 10,90 10,80 10,90 19.600
30/06/2021 -0,20 / -1,83% 10,90 10,90 10,00 10,70 10,50 10,70 14.100
29/06/2021 -0,10 / -0,92% 10,90 11,00 10,80 10,80 10,90 10,80 14.000
28/06/2021 -0,20 / -1,82% 11,10 11,10 10,80 10,80 10,90 10,80 52.500
25/06/2021 -0,20 / -1,79% 11,10 11,20 11,00 11,00 11,00 11,00 14.200
24/06/2021 +0,30 / +2,70% 11,70 11,70 11,00 11,40 11,20 11,40 5.400
23/06/2021 -0,30 / -2,65% 11,20 11,20 10,90 11,00 11,10 11,00 37.600
22/06/2021 -0,10 / -0,88% 11,50 11,60 11,20 11,30 11,30 11,30 23.500
21/06/2021 +0,60 / +5,50% 11,30 12,50 11,30 11,50 11,40 11,50 54.700
18/06/2021 +0,40 / +3,74% 10,70 11,10 10,60 11,10 10,90 11,10 58.300
17/06/2021 0,00 / 0,00% 10,80 10,80 10,60 10,70 10,70 10,70 40.800
16/06/2021 -0,10 / -0,93% 10,80 10,80 10,60 10,70 10,70 10,70 19.600
15/06/2021 0,00 / 0,00% 10,80 10,80 10,70 10,80 10,80 10,80 30.800
14/06/2021 -0,10 / -0,93% 11,20 11,40 10,70 10,70 10,80 10,70 54.400
11/06/2021 0,00 / 0,00% 10,80 11,00 10,70 10,70 10,80 10,70 23.900
10/06/2021 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,60 10,70 10,70 10,70 11.600
09/06/2021 -0,30 / -2,75% 10,60 10,90 10,50 10,60 10,70 10,60 42.600
08/06/2021 -0,30 / -2,73% 11,00 11,00 10,70 10,70 10,90 10,70 24.500
07/06/2021 -0,20 / -1,80% 11,10 11,20 10,90 10,90 11,04 10,90 35.800