• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 5:20:31 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
15,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+4,05%)
Tham chiếu
14,80
Mở cửa
14,90
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
1.866.200
KLTB 10 ngày
970.310
Cao nhất 52 tuần
16,70
Thấp nhất 52 tuần
8,50
Giá đóng cửa ngày 16/10/2018
13,50 0,00/0,00%
Mở cửa 13,40
Cao nhất 13,50
Thấp nhất 13,40
Khối lượng 77.600
Giá điều chỉnh 13,50
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
16/10/2018 0,00 / 0,00% 13,40 13,50 13,40 13,50 13,49 13,50 77.600
15/10/2018 0,00 / 0,00% 13,40 13,50 13,40 13,50 13,49 13,50 60.100
12/10/2018 +0,30 / +2,27% 13,40 13,50 13,40 13,50 13,49 13,50 1.465.300
11/10/2018 -0,30 / -2,22% 13,00 13,20 13,00 13,20 13,17 13,20 600
10/10/2018 0,00 / 0,00% 13,40 13,50 13,40 13,50 13,49 13,50 142.400
09/10/2018 +0,20 / +1,50% 13,40 13,50 13,40 13,50 13,42 13,50 147.000
08/10/2018 -0,20 / -1,48% 13,30 13,40 13,20 13,30 13,38 13,30 1.412.100
05/10/2018 +0,10 / +0,74% 13,50 13,60 13,40 13,60 13,52 13,60 121.100
04/10/2018 +0,10 / +0,75% 13,40 13,50 13,20 13,50 13,40 13,50 243.700
03/10/2018 +0,30 / +2,29% 13,10 13,40 13,10 13,40 13,33 13,40 173.800
02/10/2018 -0,20 / -1,50% 13,50 13,50 13,10 13,10 13,34 13,10 219.800
01/10/2018 +0,30 / +2,31% 13,10 13,60 13,00 13,30 13,32 13,30 575.100
28/09/2018 +0,40 / +3,13% 12,80 13,20 12,80 13,20 13,02 13,20 178.600
27/09/2018 +0,20 / +1,59% 12,70 12,80 12,70 12,80 12,76 12,80 190.600
26/09/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,60 12,50 12,60 12,60 12,60 50.700
25/09/2018 +0,10 / +0,80% 12,60 12,70 12,60 12,60 12,65 12,60 95.400
24/09/2018 0,00 / 0,00% 12,40 12,60 12,40 12,50 12,54 12,50 226.800
21/09/2018 +0,40 / +3,31% 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 143.800
20/09/2018 -0,10 / -0,82% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 8.200
19/09/2018 0,00 / 0,00% 12,30 12,30 12,20 12,20 12,23 12,20 1.200
18/09/2018 -0,40 / -3,17% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 16.400
17/09/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,70 12,60 12,60 12,60 12,60 8.000
14/09/2018 +0,10 / +0,79% 12,50 12,70 12,50 12,70 12,64 12,70 116.500
13/09/2018 +0,30 / +2,44% 12,50 12,60 12,50 12,60 12,60 12,60 1.148.900
12/09/2018 -0,20 / -1,60% 12,30 12,60 12,30 12,30 12,54 12,30 168.700
11/09/2018 +0,10 / +0,81% 12,10 12,50 12,10 12,50 12,42 12,50 74.700
10/09/2018 -0,10 / -0,80% 12,20 12,40 12,20 12,40 12,39 12,40 5.300
07/09/2018 +0,20 / +1,63% 12,30 12,70 12,30 12,50 12,54 12,50 108.500
06/09/2018 -0,10 / -0,81% 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 1.400
05/09/2018 +0,30 / +2,48% 12,10 12,40 12,10 12,40 12,28 12,40 51.600