• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 1:32:56 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
7,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,80
Mở cửa
7,80
Cao nhất
8,20
Thấp nhất
7,80
Khối lượng
706.300
KLTB 10 ngày
40.150
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
7,00
Giá đóng cửa ngày 17/02/2017
10,30 -0,10/-0,96%
Mở cửa 10,40
Cao nhất 10,40
Thấp nhất 10,00
Khối lượng 4.680.800
Giá điều chỉnh 10,30
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/02/2017 -0,10 / -0,96% 10,40 10,40 10,00 10,30 10,22 10,30 4.680.800
16/02/2017 -0,40 / -3,70% 11,20 11,20 10,40 10,40 10,54 10,40 1.241.500
15/02/2017 +0,30 / +2,86% 10,60 11,30 10,60 10,80 10,85 10,80 1.498.700
14/02/2017 +0,30 / +2,94% 10,00 11,10 9,90 10,50 10,59 10,50 1.308.700
13/02/2017 +0,50 / +5,15% 9,80 10,20 9,60 10,20 9,91 10,20 482.600
10/02/2017 +0,30 / +3,19% 9,40 9,90 9,40 9,70 9,70 9,70 534.400
09/02/2017 +0,10 / +1,08% 9,30 9,50 9,20 9,40 9,34 9,40 549.500
08/02/2017 -0,10 / -1,06% 9,40 9,40 9,20 9,30 9,31 9,30 361.300
07/02/2017 +0,30 / +3,30% 9,30 9,50 9,00 9,40 9,33 9,40 680.800
06/02/2017 0,00 / 0,00% 9,10 9,10 8,90 9,10 9,05 9,10 260.000
03/02/2017 +0,20 / +2,25% 9,10 9,40 8,90 9,10 9,14 9,10 444.300
02/02/2017 +0,40 / +4,71% 8,70 9,00 8,60 8,90 8,84 8,90 172.200
25/01/2017 +0,40 / +4,82% 8,40 8,80 8,30 8,70 8,52 8,70 202.700
24/01/2017 0,00 / 0,00% 8,30 8,40 8,30 8,30 8,34 8,30 91.700
23/01/2017 0,00 / 0,00% 8,40 8,40 8,30 8,30 8,33 8,30 86.700
20/01/2017 0,00 / 0,00% 8,30 8,40 8,30 8,30 8,30 8,30 65.900
19/01/2017 -0,10 / -1,19% 8,30 8,40 8,30 8,30 8,33 8,30 224.000
18/01/2017 +0,10 / +1,20% 8,20 8,40 8,20 8,40 8,33 8,40 300.000
17/01/2017 +0,20 / +2,47% 8,10 8,30 7,90 8,30 8,15 8,30 48.100
16/01/2017 -0,10 / -1,22% 8,10 8,20 7,80 8,10 8,04 8,10 403.400
13/01/2017 -0,10 / -1,20% 8,10 8,30 8,10 8,20 8,22 8,20 307.900
12/01/2017 +0,10 / +1,22% 8,10 8,30 8,10 8,30 8,24 8,30 194.700
11/01/2017 -0,20 / -2,38% 8,50 8,50 8,20 8,20 8,32 8,20 294.000
10/01/2017 0,00 / 0,00% 8,20 8,60 8,20 8,40 8,43 8,40 605.100
09/01/2017 -0,10 / -1,18% 8,30 8,40 8,00 8,40 8,20 8,40 575.800
06/01/2017 -0,30 / -3,45% 8,80 9,00 8,20 8,40 8,48 8,40 11.177.300
05/01/2017 +0,50 / +6,10% 8,30 9,00 8,20 8,70 8,77 8,70 1.438.800
04/01/2017 +0,60 / +7,89% 7,50 8,50 7,50 8,20 8,15 8,20 926.000
03/01/2017 +0,30 / +4,11% 7,40 7,60 7,30 7,60 7,47 7,60 61.700
30/12/2016 0,00 / 0,00% 7,70 7,70 7,20 7,50 7,35 7,50 297.600