• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,27 +6,89/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:34:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,27   +6,89/+0,56%  |   HNX-INDEX   307,69   +1,73/+0,57%  |   UPCOM-INDEX   93,33   +0,21/+0,23%  |   VN30   1.281,46   +8,75/+0,69%  |   HNX30   550,93   +5,12/+0,94%
25 Tháng Năm 2022 10:42:30 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
10:35:00 SA
9,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,10
Mở cửa
9,40
Cao nhất
9,40
Thấp nhất
8,90
Khối lượng
7.300
KLTB 10 ngày
62.360
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Giá đóng cửa ngày 17/09/2021
15,60 +1,00/+6,85%
Mở cửa 16,20
Cao nhất 16,70
Thấp nhất 15,30
Khối lượng 718.700
Giá điều chỉnh 15,60
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +1,00 / +6,85% 16,20 16,70 15,30 15,60 15,90 15,60 718.700
16/09/2021 +1,90 / +14,96% 13,80 14,60 13,80 14,60 14,60 14,60 1.563.200
15/09/2021 +1,30 / +10,48% 11,90 13,70 11,60 13,70 12,70 13,70 1.085.700
14/09/2021 -0,50 / -3,91% 13,00 13,10 11,60 12,30 12,40 12,30 84.300
13/09/2021 +1,50 / +12,93% 12,40 13,30 11,60 13,10 12,80 13,10 259.500
10/09/2021 +0,50 / +4,50% 11,20 11,70 11,20 11,60 11,60 11,60 227.400
09/09/2021 +0,70 / +6,48% 11,00 11,50 10,60 11,50 11,10 11,50 95.600
08/09/2021 -0,70 / -6,19% 11,00 11,00 10,50 10,60 10,80 10,60 18.700
07/09/2021 +0,50 / +4,63% 11,10 11,80 11,00 11,30 11,30 11,30 60.200
06/09/2021 +0,90 / +9,00% 10,00 11,00 10,00 10,90 10,80 10,90 182.400
01/09/2021 -0,10 / -0,98% 10,10 10,10 10,00 10,10 10,00 10,10 19.600
31/08/2021 +0,10 / +0,99% 10,30 10,30 10,10 10,20 10,20 10,20 28.500
30/08/2021 +0,50 / +5,10% 9,90 10,30 9,90 10,30 10,10 10,30 16.300
27/08/2021 0,00 / 0,00% 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 3.600
26/08/2021 -0,30 / -3,03% 9,90 10,00 9,60 9,60 9,80 9,60 7.400
25/08/2021 +0,10 / +1,01% 9,80 10,00 9,70 10,00 9,90 10,00 10.200
24/08/2021 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 9,80 9,80 9,90 9,80 2.800
23/08/2021 +0,10 / +0,97% 10,00 10,40 9,60 10,40 9,80 10,40 18.100
20/08/2021 -0,50 / -4,76% 10,60 10,80 10,00 10,00 10,30 10,00 36.200
19/08/2021 -0,10 / -0,93% 10,70 10,70 10,10 10,60 10,50 10,60 10.100
18/08/2021 +0,40 / +3,85% 10,40 11,00 10,40 10,80 10,70 10,80 30.300
17/08/2021 +0,50 / +5,05% 10,00 10,70 9,90 10,40 10,40 10,40 37.400
16/08/2021 +0,20 / +2,04% 9,80 10,00 9,80 10,00 9,90 10,00 21.600
13/08/2021 -0,20 / -2,00% 10,00 10,00 9,50 9,80 9,80 9,80 10.800
12/08/2021 +0,10 / +1,02% 9,90 10,00 9,90 9,90 10,00 9,90 14.700
11/08/2021 -0,10 / -1,02% 9,80 9,90 9,70 9,70 9,80 9,70 13.000
10/08/2021 +0,20 / +2,08% 9,80 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 18.800
09/08/2021 -0,10 / -1,02% 9,80 9,80 9,60 9,70 9,60 9,70 8.800
06/08/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 9,70 9,80 9,80 9,80 10.000
05/08/2021 -0,40 / -4,04% 9,60 10,00 9,50 9,50 9,80 9,50 16.500